Komplikace ale nastaly s umístěním u hřebčince, který je národní kulturní památkou. Památkáři a vedení hřebčince považovali umístění desky na plot objektu nebo později do zeleného pásu za nevhodné. Navíc hřebčinec místo bezprostředně u cesty udržuje a v době konání akcí je zde parkoviště. Odbor památkové péče Krajského úřadu v Českých Budějovicích zamítl i další návrh na umístění v těsné blízkosti hřebčince.

Roman Drašnar a Richard Praus, členové sdružení Buddies, kteří vznik památníku iniciovali, ve spolupráci s odborem výstavby města, hledali pro památník nové umístění. Na jednání zastupitelstva 19. září 2013 uvedla Petra Trambová (TOP 09), členka komise pro urbanismus: „Doporučuji vybudování na ploše nedaleko hřebčince, která by navazovala na plánovanou cyklostezku." Všichni zúčastnění včetně architekta města Josefa Zábranského se shodli na tomto pozemku ve vlastnictví města i na vytvoření odpočinkového místa jako součásti připravované cyklostezky Písek – Semice.

Návrh podpořili také členové letopisecké komise a komise pro urbanismus a rozvoj města. Za důstojné pokládá místo i vedení Zemského hřebčince v Písku. „Práce na památníku začnou hned, jak to počasí dovolí. Termín dokončení 20. dubna dodavatelská firma stihne. Akce bude stát 250 tisíc korun a peníze jsou připraveny v rozpočtu na letošní rok," informoval Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje Městského úřadu v Písku.

Na monumentu bude pamětní deska a v jeho blízkosti pak informační tabule, která popíše historickou událost. „Posádka wehrmachtu v Písku byla ochotna kapitulovat a proto Revoluční národní výbor požádal o pomoc velitelství americké armády ve Strakonicích. Američané žádosti vyhověli. 6. května 1945 byl Písek osvobozen, německá armáda kapitulovala a byla odsunuta mimo město," uvedl o událostech před 70 lety člen občanského sdružení Buddies Písek Richard Praus.

Připomněl dále, že jednotky americké armády obsadily všechny výpadové silnice po obvodu města. „Zároveň byl v Písku očekáván i příchod sovětských jednotek, které se však při postupu neočekávaně zdržely při bojích v ostravské a brněnské oblasti. Před poslední vstupní branou do hřebčince, kudy vedla výpadová silnice z Písku na České Budějovice, již 8. května zaujali Američané zátarasová postavení. K setkání vojáků obou spojeneckých armád však došlo až 10. května 1945 v odpoledních hodinách," doplnil Richard Praus.
Občanské sdružení Buddies bylo rovněž iniciátorem stavby památníku americké armádě na křižovatce Na Štychu v Písku.