V Milevsku chtějí řešit Komenského ulici a její okolí komplexně. „Oslovili jsme šest výtvarníků a přihlásili se ještě další dva. Výtvarné návrhy ale podalo pět autorů. Paulina Skavova, Alena Matějka, Jacko Rostislav, Zdeněk Hůla a Jan Hlavín,“ uvedl místostarosta Martin Třeštík.

Hodnotící komise doporučila radním památník od výtvarnice Pauliny Skavové. „Mezi návrhy nebylo nic jednoznačně přesvědčivé a dobře realizovatelné. Některé překračovaly určenou cenu a vyžadovaly by úpravu terénu,“ dodal Martin Třeštík. Památník by měl stát před II. ZŠ J. A. Komenského, tedy v místě, které je součástí připravovaných parkových úprav. Radní se proto rozhodli s ním počkat.

Radní se shodli, že bude lepší počkat, až bude definitivně připravená úprava prostoru před školou. „Původně jsme počítali s tím, že bude projekt územní studie hotový o rok dřív, ale bude až teď na jaře,“ dodal místostarosta Martin Třeštík s tím, že by nebylo dobré památník uspěchat. K tomu, jak by mohly úpravy v Komenského ulici vypadat, se mohli její obyvatelé vyjádřit v dotaznících, které dostali do schránky. Jejich podněty dostal architekt Ondřej Hysek, který ve středu představí územní studii Komenského ulice veřejnosti v 17 hodin v domě kultury.