Novou pobočku v Letech na Písecku otevře Muzeum romské kultury později, než původně plánovalo. Veřejnosti bude památník zpřístupněn nejpozději v dubnu letošního roku, jak potvrdila tisková mluvčí muzea Karolina Spielmannová. Dříve avizované únorové datum otevření bylo podle ní odloženo z procesních důvodů kolaudačního řízení. „V průběhu stavebních prací se řešilo několik nepředvídatelných skutečností, jako jsou například objevení skalního podloží či zvýšená hladina spodní vody,“ poznamenala s tím, že stavební práce i přesto postupují v souladu se smluvními ujednáními. „Je potřeba zmínit, že spolupracujeme s více subjekty. Stavební společnost PROTOM Strakonice zaštiťuje stavbu jako takovou, ale součástí památníku bude i vnitřní a venkovní expozice, pro kterou byla vysoutěžena firma Muzea Servis,“ doplnila mluvčí.

Vizualizace Památníku holokaustu v Letech.
Romský památník v Letech otevře v únoru, sazenice pro les dodal Schwarzenberg

V současné době se dělají dokončovací práce, bylo zahájeno předávací řízení díla mezi zhotovitelem a muzeem a odstraňují se vady a nedodělky. Zároveň se pracuje na vnitřní a venkovní expozici. „Aby byl nabízený obsah a následně návštěvnický zážitek z expozice co nejlepší, je nutno tomuto kroku věnovat maximální pozornost a péči,“ podotkl investiční referent Muzea romské kultury Petr Večera. Kromě jiného bylo podle jeho slov nutné stavbu koordinovat například také s archeologickým průzkumem, který se prováděl v části areálu budoucího památníku.

Ideou budovaného památníku je důstojně připomínat památku vězněných, informovat a vzdělávat o dění před a během II. světové války i o dopadu nacistické genocidy na romskou komunitu v českých zemích. To vše prostřednictvím stálé expozice umístěné v návštěvnickém centru a také skrze venkovní Stezku paměti, uvedla vedoucí nově vznikajícího památníku Eva Větrovská. „Informace budeme podávat v moderní audiovizuální podobě prostřednictvím autentické výpovědi pamětníků. Prostor obklopí nedávno vysázený les, který nahradil dříve na tomto místě stojící vepřín. Smíšený les bude prostorem pro tiché rozjímání a uctění památky obětí místního tzv. cikánského, fakticky koncentračního, tábora,“ konstatovala vedoucí. Po otevření památníku veřejnosti a zahájení sezony bude otvírací doba návštěvnického centra od čtvrtka do neděle od 10 do 17 hodin.

Památník, který vzniká na místě bývalého vepřína v Letech, se má otevřít v dubnu.Památník, který vzniká na místě bývalého vepřína v Letech, se má otevřít v dubnu.Zdroj: Archiv Muzea romské kultury

Do budoucna je zde v plánu mimo jiné pořádání různých akcí. Kromě pravidelného květnového pietního aktu k uctění památky holokaustu a připomínce hromadného transportu romských vězňů do KT Auschwitz II-Birkenau to budou besedy a diskuze na související témata a také veřejná čtení, filmové projekce a přednášky. „Budeme se věnovat programům, jako jsou komentované prohlídky celého areálu a vnitřní expozice a vzdělávacím aktivitám pro školy,“ informovala Eva Větrovská. Při větších akcích se podle ní nabízí spolupráce i s obcí Lety coby partnerem projektu. „Chceme však navázat i úzkou spolupráci s dalšími okolními obcemi a institucemi, jako jsou například muzea, knihovny nebo spolky,“ dodala vedoucí.

Vizualizace Památníku holokaustu v Letech.
Romský památník v Letech na Písecku bude stát téměř 100 milionů korun

Spolupráce s obcí Lety je podle představitelů Muzea romské kultury na velmi dobré úrovni. V pondělí 8. ledna od 16 hodin se v prostorách místního obecního úřadu koná akce nazvaná Kulatý stůl, která je určena pro obyvatele Letů a okolí. Přítomní se seznámí s historií daného místa, budoucí podobou památníku a plány muzea. „Tím bychom odstartovali první zásadní kroky směrem k veřejnosti pro lepší pochopení a informovanost o prostoru, jež si zaslouží úctu a má bezesporu své nezaměnitelné místo v naší historii. Doufáme, že se letský památník stane v budoucnosti hojně navštěvovaným místem setkání, ale i prostorem pro možné pracovní příležitosti, pokud nám to finanční situace dovolí,“ uvedla tisková mluvčí Karolina Spielmannová.

Areál vepřína v Letech odkoupil stát v roce 2018 za 450 milionů korun od firmy Agpi, která zde chovala 13 tisíc prasat. Od té doby ho včetně sousední kulturní památky Lety spravuje Muzeum romské kultury. Demolice vepřína začala v létě 2022 a vyšla na deset milionů korun. Po zbourání původních objektů začala výstavba památníku za více než sto milionů korun. Ten by měl být zpřístupněn nejpozději letos v dubnu. Do budoucna jsou v plánu další úpravy areálu.