Májka v Ražicích
Májka v Kestřanech
Příprava májky v Zátaví
Pálení čarodějnic na Hradišti v Písku
Čarodějnice v Semicích
Příprava májky ve Štěticích
Májka v Mirovicích
Májka s Písečanem na Flekačkách
Děti z 11.MŠ v Písku pomáhaly se zdobením májky na Hradišti
Čarodějnice v Milevsku
Čarodějnice v Kovářově