Přijel mu popřát generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl, který přivezl pozdrav od biskupa Vlastimila Kročila. Páteru Kobzovi přišli poděkovat kněží z Písku a věřící z města a okolí i z jeho bývalých farností. Nejstarší kněz také zavzpomínal na svou první bohoslužbu, kterou sloužil 8. dubna 1968.

J. X. Kobza po rozhodnutí stát se knězem odešel do Písku, kde navštěvoval školu Petrinum. Za války musel studia přerušit a nastoupit na práce v Říši. V padesátých letech byl z politických důvodů vězněn a na kněze byl tajně vysvěcen v šedesátých letech. O deset let později dostal od státu souhlas k vykonávání pastorační práce a stal se farářem na jihu Čech.