Nové webové stránky zatím nemocnice spustila zkušebně. "Očekáváme, že získáme od veřejnosti i zaměstnanců zpětnou vazbu. Dosavadní reakce jsou velmi pozitivní, kdy si lidé chválí zejména výrazně lepší přehlednost webu, jeho novou grafiku a strukturu. Fungují samozřejmě i na všech přenosných zařízeních mobilní či plné verzi. Stránky jsme koncipovali tak, aby se v nich vyznali pacienti i vyšších věkových skupin, kteří ovládají práci s počítačem. Nedílnou součástí zadání pro tvůrce bylo vytvořit textové i vizuální sdělení i pro potencionální nové zaměstnance, sestřičky, lékaře, sanitáře,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Webové stránky nemocnice nově zahrnují i virtuální prohlídku v pavilonech areálu. „Zareagovali jsme na nabídku jedné australské firmy a dílo jí v této sekci svěřili. Možné je si prohlédnout nemocniční pokoj, porodní sál, neurologii, laboratoře, mamografii, operační sály, nebo bytovou jednotku nemocnice. Spolupráce subjektů, které se spolu s hlavním dodavatelem webu, firmou Artanet, na práci podílely, byla pro mne příjemnou zkušeností z jiné než lékařské práce,“ řekl Jiří Holan.

Nemocnice Písek