Kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou posuzuje tým odborníků dle 10 standardů. Kritéria slouží jako nástroj pro uznání a odměňování dokonalosti a zároveň vysílají jasný signál o špičkové péči, které se nemocným dostává v Iktovém centru při Nemocnici Písek. Ocenění Angels je udělováno pouze těm poskytovatelům péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří zajišťují vysoce kvalitní servis a nemocným dávají co nejlepší šanci na kvalitu dalšího života. Ocenění převezmou zástupci píseckého centra v květnu ve francouzském Lyonu.

„Naše iktové centrum získalo za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou už v minulých letech zlatý diplom. Za loňský rok jsme dosáhli Diamantového statusu ESO Angels. Znamená to, že tým lidí kolem vedoucího lékaře Iktového centra Roberta Rezka a primáře neurologie Karla Bechyně už tak vysoký standard této péče posunul ještě dál,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek MUDr. Jiří Holan, MBA.

Malebný zámek po delší době opět obklopuje voda.
Rybníček kolem Červené Lhoty znovu naplnila voda, turisté se ale radují zbytečně

Diamantový status mimo jiné garantuje, že minimálně polovině pacientů s mrtvicí, kterou ve většině případů způsobuje ucpání některé z mozkových tepen, bude do 45 minut od přijetí podána injekce s lékem na rozpouštění krevní sraženiny. U stejného počtu pacientů s těžkou formou cévní mozkové příhody pak bude nejpozději do 90 minut od přijetí zahájeno mechanické odstranění krevní sraženiny, vedené vpichem do třísla. Co nejrychlejší postup při diagnostice a léčbě přitom hraje klíčovou roli v úspěchu péče o iktové pacienty.

„Šance na maximální možné uzdravení pacientů s mrtvicí se významně zvyšuje díky urgentnímu příjmu, který u nás funguje přes pět let. Jakmile lékař zdravotnické záchranné služby cévní mozkovou příhodu diagnostikuje, zavolá na takzvaný iktový telefon do naší nemocnice, který u sebe nosí aktuálně sloužící neurolog. Ten se okamžitě dostaví na urgentní příjem našeho iktového centra, kam záchranka pacienta přiveze. Následuje rychlé laboratorní vyšetření, neurologické vyšetření a CT mozku a mozkových cév. Během krátké doby, řádově minut, je tak zjištěn stav a rozsah mozkové příhody. Neurolog pak může navrhnout a zahájit cílenou léčbu, na které se často podílejí také další odborníci,“ řekl MUDr. Karel Bechyně, primář Neurologického oddělení Nemocnice Písek, pod něž Iktové centrum spadá.

Nemocnice Písek