Budou i v budoucnu obyvatelé města využívat kratší  spojení mezi Hradištěm a sv. Václavem  po lávce pro pěší?  Na tuto otázku mohou   dát odpověď zastupitelé. Na  dnešním zasedání, které začíná ve 13 hodin  ve Sladovně, projednají návrh   zastupitele za ODS Miroslava Sládka, ve kterém žádá  zastavit přípravy na budování lávky pro pěší Hradiště – sv.  Václav.

„Chodím se  nyní na policii zpovídat za některé kroky města v minulosti a nechci, aby se do stejné situace dostalo současné vedení Písku a další zastupitelé," zdůvodnil svůj krok Miroslav Sládek.

Podle jeho názoru, pokud     funguje  systém vnitřní kontroly, je vše v pořádku. „Drobné chybičky se vždy objeví 
a dají se rychle odstranit. Jsem ale  přesvědčen, že finálním orgánem k rozhodnutí o zásadních chybách by mělo být zastupitelstvo,"  dodal Sládek.
Za zásadní pochybení pokládá to, že projektant byl vybrán bez veřejné soutěže. „Přitom rada se na zasedání     v dubnu 2013 usnesla, že výběr projektanta  bude na základě výběrového řízení. Následně  radní souhlasili s uzavřením smlouvy s firmou AP ateliér  Josefa Pleskota," upozornil Miroslav Sládek.

Když dnes zastupitelé navržené usnesení schválí, je podle názoru starosty Ondřeje Veselého  a právního oddělení městského úřadu nerealizovatelné. „Smlouva  byla podepsána a architekt Pleskot přesně plní to, co bylo nasmlouváno," uvedl starosta Ondřej Veselý.
Výběr projektanta bez veřejné soutěže zdůvodnil starosta Ondřej Veselý tím, že Josef Pleskot je píseckým rodákem  a jeho díla jsou celosvětově uznávaná.

„Proto jsem ho přesvědčil, aby svoje dílo zanechal také v rodném městě. S ohledem na cenu díla je tento postup možný," vysvětlil starosta Ondřej Veselý a dodal:  „Město by se mělo zabývat řekou Otavou jako celkem. Jsem přesvědčen, že lávka  bude architektonicky dobře zapadat  do lokality."

Architekt Josef Pleskot k tomu  připojil: „Myslím si, že lávka posílí fenomen této lokality. Navíc stavba by byla     v místě, které si naši předkové již před staletími vybrali jako brod přes řeku."

Obyvatelé Hradiště a sv. Václava nejsou jednotní v názoru na lávku. Poslední diskuze ukázala, že by většinou lávku brali, ale jinde. „Lávka do tohoto místa nepatří," ohradila se  Miloslava Říhánková, jedna z obyvatelek Zátavského nábřeží.

Ke slovu se dostali také obyvatelé Hradiště  na pravém břehu Otavy, pro které je problémem  dostat se na levý břeh na plovárnu. „Nejkratší cestou by byla lávka, ale dovedu si ji představit nejen nad jezem, ale i pod ním," vyjádřil svůj názor  Petr Vaněk.
Bude záležet na dnešním jednání zastupitelů, zda se práce zastaví, nebo budou pokračovat.