Rodačka ze Zahrádky u Pošné se do Čížové provdala a žije zde dodnes. Od svatby až do svých 98 let včelařila. Pracovala v lese a později u Českých drah. Má dvě dcery, čtyři vnoučata a sedm pravnoučat.

K významnému životnímu jubileu Bohuslavě Vančatové blahopřáli starosta Čížové Tomáš Korejs a Jaroslava Pitulová, ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Písek.