„Přípravy pořád probíhají. Řešíme, kde bude parkoviště, kdo bude auta navigovat nebo kde bude pódium," vyjmenovává kronikářka Ivana Pleskačová, která má na starosti výstavy.

Právě ty budou jedním ze zásadních bodů programu. Setkání rodáků Osečtí pořádají u příležitosti 125. výročí školy, takže přímo tam bude výstava o místním školství.

Další výstavy budou připraveny v kulturním domě. Lidé si tu budou moci prohlédnout obecní a školní kroniky a fotografie ze života obce. Na setkání rodáků se budou prezentovat i místní spolky a knihovna, pod jejíž taktovkou vystoupí děti.

Program začne ve třináct hodin a po celé odpoledne bude vyhrávat Doubravanka.

Už nyní je jisté, že se avizovaný program časově změní. „Mše a vysvěcení opravené kapličky na návsi se mělo uskutečnit v půl druhé, ale bude později. Chtěli jsme, aby přijel Jakub Berka, bývalý milevský děkan, který dnes působí v Praze," vysvětluje Ivana Pleskačová.

Starosta obce Pavel Procházka očekává, že na setkání rodáků dorazí přes dvě stě lidí. „Nechali jsme natisknout dvě stě pozvánek. Většinu jsem roznesl osobně, menší část jsme poslali poštou třeba na Šumavu," dodal Pavel Procházka.

Obec se na setkání připravuje mnoho měsíců. Na začátku roku se uskutečnila první schůzka, kde každý mohl sdělit své nápady a tipy a také tu byly rozděleny úkoly.