„Vnímám, že lidé v nich pracují s chutí a dobrovolně. Jejich doporučení pak slouží nejen radě a zastupitelstvu města jako podklad pro jejich rozhodování, ale řada podnětů je využívána ke zlepšení kvality života obyvatel v příslušných částech města,“ vysvětlil místostarosta Jiří Hořánek.

Jako jeden z příkladů uvádí, že na zasedání zastupitelstva byl projednáván návrh na prodej pozemku v Semicích. Osadní výbor s tím však nesouhlasil a na základě toho zastupitelé rozhodli pozemek neprodat.

Díky aktivitám osadních výborů se například umístila pamětní deska Jana Cimbury na bývalém statku na Hradišti, zlepšil se pořádek i bezpečnost v Purkraticích, zřídily se odbočovací pruhy u Semic, upravil se způsob zajíždění autobusů do Nového Dvora a další. Nespočet je společenských akcí, které se dělají právě díky aktivitám osadních výborů.

Ne všechny náměty z místních částí je možné realizovat. „Bohužel je to tak. Buď proto, že to není možné kvůli kolizi s právními předpisy, nebo rozpočet města jejich realizaci neumožňuje. Všechny zápisy z jednání osadních výborů jsou veřejně přístupné a slouží pro plánování dalších aktivit při rozvoji města,“ uvedl Jiří Hořánek.

Zřizovat osadní výbory není pro obce povinnost, ale zákon o obcích to umožňuje. Městu Písek se to vyplácí. „Každý osadní výbor má v rozpočtu města část finančních prostředků, se kterou hospodaří. Věřím, že i příští zastupitelstvo města naváže na dobré zkušenosti a činnost osadních výborů bude nadále podporovat,“ dodal Jiří Hořánek.