Podle zoologa Prácheňského muzea Jiřího Šebestiana je rok od roku více zájemců, kteří mezi výzkumníky dorazí. „Ideální je přijet ráno, kdy jsou ptáci v největší aktivitě,“ uvedl s tím, že návštěva je možná denně od 6 do 18 hodin.

Výzkumníci v pravidelných intervalech vybírají třináct stálých stanovišť, na kterých je celkem rozprostřeno 222 metrů nárazových sítí. Letošní zajímavostí je množství chycených ťuhýků a dlasků, což jsou druhy, které v lokalitě sice jsou, ale moc často se nenechají lapit do sítí. „Za první dny jsme jich chytili víc, než za celou historii akce,“ zmínil Jiří Šebestian.

Jinak jsou nejčastěji chytanými druhy rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá.

Za celou dobu pořádání akce bylo okroužkováno, změřeno, zváženo a všestranně vyzkoumáno přes 36 tisíc ptačích jedinců ze 107 ptačích druhů. Ornitologové například pozorují změny v počtech druhů během let i v jednotlivých biotopech. Cílem odchytové kroužkovací akce je dlouhodobé monitorování stavu populace ptáků v jedné z ornitologicky nejvýznamnějších Národních přírodních rezervacív republice.