Největší akcí pro obec stále zůstává stavba čistírny odpadních vod. V současné době se pracuje na poptávkovém řízení na zástupce zadavatele obce, který bude organizovat veškerá výběrová řízení, tedy na banku, na dodavatele stavby a další. „Přeci jen je to akce za miliony korun, tak chceme,  aby to bylo všechno v pořádku," konstatoval starosta Orlíku nad Vltavou Jiří Štrajt.

Ve čtvrtek 31. ledna v poledne končí přijímání nabídek a hned ve 12.30 hodin se sejde výběrová komise, která zástupce vybere. „Předpokládám cenu tak do dvou set tisíc korun, ale uvidíme," uvedl starosta s tím, že hned potom se spustí jednotlivá výběrová řízení.

Do konce srpna by měli být vybraní všichni dodavatelé. „Začátkem září by se mohlo začít stavět, pokud všechno půjde hladce. Naplánovaný harmonogram nám zatím vychází," řekl Jiří Štrajt. Do konce listopadu 2015 se proplácejí faktury, do té doby musí mít obec všechno proplacené.

Celkové náklady na vybudování čistírny odpadních vod se odhadují na necelých třicet milionů korun. Z Operačního programu životní prostředí získala obec osmdesátiprocentní dotaci. Zbylých dvacet procent bude financovat zčásti ze svého rezervního fondu a zčásti z úvěru, který si musí vzít. Podle předběžného plánu by obec mohla úvěr splatit do deseti let.