Není tu ani oplocení a celý prostor připomíná staveniště. Budují se tu totiž i nové opěrné zdi. Zmizela odtud i zděná autobusová zastávka. „Projekt na úpravu parku na náměstí a prostranství před obecním úřadem pro nás připravila zahradní projektantka Naděžda Žaludová z Písku. Dřeviny v parčíku byly ve špatném zdravotním stavu, proto musely být vykáceny,“ uvedl starosta Jan Mára. Už loni museli pokácet velký smrk, který sloužil jako vánoční strom, protože uschl. Letos byly vykácené i lípy.

Obec má přislíbené dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 712 tisíc korun s tím, že by z vlastních zdrojů měla doplatit 170 tisíc korun. Úpravu parčíku vysoutěžila firma Park Plus za cenu 662 tisíc korun bez DPH. Přibližně dalších 300 tisíc korun bude muset obec zaplatit ještě za rekonstrukci zídky u silnice před obecním úřadem, na které už pracuje firma Stareko. „S opravou zídky před úřadem jsme v projektu nepočítali, ale ukázalo se, že je ve velmi špatném stavu a je třeba ji zrekonstruovat dříve, než se nad ní začne sázet nová zeleň,“ vysvětlil Jan Mára.

Další výdaje, které nejsou součástí projektu, bude mít obec s vybudováním nové autobusové zastávky. „Stará zastávka by kazila vzhled náměstí a navíc v ní býval nepořádek. Nahradíme ji novou prosklenou,“ dodal Jan Mára. V parku budou kromě nových dřevin a zeleně lavičky a koše na odpadky a v jeho blízkosti také stojan na kola pro cyklisty. Novinkou bude osvětlení ze země sochy svatého Prokopa a čtyři sloupy veřejného osvětlení, z toho jedno jedna u staré lípy. Památník připomínající válečné oběti se otočí o 90 stupňů směrem k cestě dolů. Živý plot se sem už nevrátí. Všechno by mělo být hotové do konce května.

Jak se opravovalo náměstí před 80 lety
O zásadní úpravě náměstí je v místní kronice zápis z roku 1938. Tehdy se obec Orlík nad Vltavou ještě jmenovala Staré Sedlo. Úpravy, které začaly také na jaře, se ale týkaly celého náměstí. Podél silnice v hlavní ulici byly vyzděny tarasy, návrší na náměstí bylo upraveno na malý sad, svah byl vyzděn a opatřen dvojitým schodištěm. Kolem domů byly zřízeny chodníky z drobné kostky a ke kostelu vydlážděna široká cesta. Vše stálo 75 658 korun. Částka se zaplatila ze státní subvence 35 tisíc korun, majitelé domů přispěli na chodníky 9290 koruna obec doplatila 31 368 korun. Socha svatého Prokopa byla zbavena starého nátěru a byla jí přidělána pravá ruka, a to nákladem obce za 600 korun.