Obyvatelé Třídy Národní svobody se konečně dočkají dokončení rekonstrukce, která se v loňském roce potýkala s mnoha problémy. Nedokončená zůstala křižovatka Na Štychu. Vzhledem k sousedství ZŠ T. G. Masaryka a velkému pohybu dětí se město rozhodlo nechat křižovatku Třídy Národní svobody, Pražské a Čelakovského ulice až na prázdniny.

„Motoristé musí počítat s tím, že Třída Národní svobody je uzavřená a omezení jsou i ve vlastní křižovatce. 30. července začne dodavatel, společnost Colas. CZ Praha, s asfaltováním. Termín dokončení, který byl stanoven na 8. srpna, bude dodržen," ujistila Lenka Gareisová, tisková mluvčí Městských služeb Písek.

Uložené je již nové kabelové vedení pro světelnou signalizaci a pro veřejné osvětlení a odvodnění celé křižovatky. V současné době zaměstnanci dodavatelské firmy pokračují v zadláždění.

Práce na Třídě Národní svobody začaly loni v dubnu. Kompletní rekonstrukce komunikace se týkala podkladových vrstev vozovky, chodníků a parkovacích stání. Do rekonstrukce byly zahrnuty i úpravy křižovatek, oprava světelného signalizačního zařízení, veřejného osvětlení, vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek a rekonstrukce dešťové kanalizace. Nově byla Třída Národní svobody doplněna o zeleň.

S postupem prací loni nebyli spokojeni podnikatelé ani obyvatelé ulice, ale ani ti, kteří tudy procházeli. Teď už je všechno jinak.

„Taky jsem hodně nadával, oprava se mi zdála nekonečná. Ale teď jsem spokojený. Je tady dost prostoru pro auta i chodce a hlavně ulice velmi příjemně oživily nové stromy," říká Pavel Skružný, který bydlí v sousední Pražské ulici a Třídou Národní svobody denně prochází.