Nejvýznamnější dopravní akcí na Písecku je už několik let dostavba dálnice D4. Ta letos na jaře vstoupila do poslední stavební sezony a do konce roku by měla být hotová.

Ještě přes léto a podzim je zde však třeba počítat s dopravními omezeními. Kromě výstavby nové dálnice se navíc modernizují i úseky již zprovozněné, které bezprostředně navazují na nově budovanou část. Konkrétně se jedná o úseky Nová Hospoda – Krašovice s délkou 3,5 km a Skalka – Háje s délkou 4,8 km, kde je doprava svedena vždy do jednoho pruhu.

V průběhu prvního pololetí se též postupně připravují všechny vozovky, na které se kromě podkladových vrstev ze štěrků a kamení pokládají asfaltové vrstvy. Finální, takzvané obrusné vrstvy, po kterých budou jezdit automobily, se budou pokládat během léta, aby nebyly zatíženy nebo poškozeny stavební technikou.

Podzimní měsíce budou věnovány desítkám dokončovacích prací, testování a ověřování funkčnosti všech prvků dálnice. V prosinci by pak mělo být zcela hotovo.

Dopravní akce se týkají také několika mostů. Začátkem dubna začala rekonstrukce Zvíkovského mostu přes řeku Vltavu, která si vyžádala úplnou uzavírku na silnici II/121 mezi Milevskem a Čimelicemi. Trvat má podle předpokladu do konce září.

Stavbu vysoutěžila společnost COLAS CZ s cenou 90 milionů korun včetně DPH. Objízdná trasa mezi obcemi Mirotice a Milevsko by měla být navržena po komunikaci I/4 a I/19. Objízdná trasa mezi obcemi Zvíkovské Podhradí a Milevsko pak přes obce Záhoří a Bernartice.

V pondělí 13. května začala také několikaměsíční uzavírka mostu ev. č. 12130-1 v Božeticích, který se opravuje. Úsek je pro dopravu zcela uzavřen. V souvislosti s rekonstrukcí mostu je provedena úplná uzavírka silnice III/12130, a to do 30. listopadu letošního roku. Investorem stavby je Jihočeský kraj, stavbu provádí firma COLAS CZ.

Objízdná trasa je vedena od křižovatky III/12130 x I/19 po silnici I/19 přes Sepekov na křižovatku I/19 x III/12128 v Milevsku, dále po silnici III/12128 přes obec Přeštěnice na křižovatku III/12128 x III/12130 a dále po III/12130 do obce Božetice. V opačném směru je totožná.

Už rok trvá rekonstrukce mostů v Mirovicích na silnici I/19. Doprava je zde vedena kyvadlově vždy v jednom jízdním pruhu. Důvodem je technický stav, který si vyžádal rozsáhlé stavební úpravy. Mosty pro ŘSD opravuje společnost COLAS CZ za cenu 31,7 milionu korun bez DPH. Hotovo má být do konce roku.

Přímo v Písku dopravu komplikují průběžně opravy několika ulic. Dokončené jsou práce na Alšově náměstí a v Ningrově ulici, kde Teplárna Písek prodlužovala horkovodní potrubí, v Gregorově ulici, kde se letos navazovalo na loňskou část opravy povrchu, a finišuje se též v ulici Na Rozhledně na Hradišti.

Od začátku května se pracuje v horní části Žižkovy ulice. Práce zahrnují výměnu a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury vedené v dlážděné komunikaci, rekonstrukci komunikace, chodníků, parkovacích stání a autobusových zastávek. Uzavřený je úsek od křižovatky s Prokopovou ulicí až po Mírové náměstí. Hotovo by mělo být ideálně začátkem srpna.

Celý červen se pracuje také v Salátové ulici ve Smrkovicích, kde se opravuje vodovod a doprava je zde vedena vždy v jednom jízdním pruhu.

Na začátku července se začne kopat v části Harantovy ulice. Bude se pokládat nový povrch vozovky v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Rokycanovou ulicí. „Práce budou zahrnovat frézování stávajícího povrchu, lokální vyspravení podkladních vrstev komunikace, výměnu armatur ve vozovce, pokládku nové živice a nové vodorovné dopravní značení,“ informoval místostarosta Písku Josef Soumar s tím, že silnice by se měla opravovat od 1. července do 5. srpna. Husovo náměstí čeká rekonstrukce komunikace v severní části parku, rekonstrukce vodovodu a sadové úpravy.