Město na povrchové úpravy ze svého rozpočtu vyčlenilo sedm milionů korun. „Jedná se o ulice Na Pakšovce, ve Švantlově ulici v úseku mezi ulicemi Zeyerova – Sadová, na Nábřeží 1. máje za finančním úřadem od č.p. 1831 po 1849 a parkoviště na Lesním hřbitově," informovala Lenka Gareisová, tisková mluvčí Městských služeb Písek (MSP).

Dále v měsíci září jsou v plánu povrchové úpravy v ulici Baarova po pokládce plynu a ve Smrkovicích v ulici Na Nové.

Součástí stavební údržby chodníků byla výměna krytu chodníků na sídlišti Nábřeží 1. máje, v ulicích Heritesova, Zeyerova, Sovova, Lipová alej a byl předlážděn průchozí chodník k autobusové zastávce v Budovcově ulici. „Dále letos počítáme s předlážděním chodníků v Palackého sadech. Konkrétně se jedná se o chodník vedoucí podél veřejných WC v horní části parku k dětskému hřišti v dolní část . Pokračovat bude postupná obnova chodníků na sídlištích Jih a Hradiště," dodala Lenka Gareisová.

Ve spolupráci se společností E.ON plánují MSP opravu chodníku po pokládce elektrického kabelového vedení v ulici Otakara Jeremiáše.