Začali tu i novou tradici. Na přání maminek na jaře uspořádali první vítání občánků, kteří se narodili v posledních dvou letech. Zasedací síň byla plná rodinných příslušníků.

„Nejstaršímu občanu je 90 let a nejmladšímu několik měsíců. Oba s námi byli v červenci na návštěvě v naší partnerské obci ve slovenských Rakovicích," uvedl starosta Miroslav Sedláček.

Partnerství stejnojmenné obce udržují od roku 2009. „Od té doby se ve slovenských Rakovicích vystřídalo jedenáct zastupitelů. Při návštěvě jsme každému darovali pamětní medaile, které jsme nechali vyrobit při příležitosti 970. výročí obce," doplnil Miroslav Sedláček. Pamětní medaile mají pro případné zájemce ještě na prodej v obecním úřadě. Každá stojí tři sta korun.

O zábavu pro děti a kulturní život v obci se většinou starají dobrovolní hasiči a místní ženy. Hudební doprovod zajišťuje místní obyvatelka Marie Filipová, která učí hudební výchovu a vede kroužky v čimelické základní škole. Na vystoupení v Rakovicích si vybírá především místní děti, které navštěvují její kroužky. Vystupovali také například vloni při svěcení opravených kapliček.

„Máme tady památník svatého Vintíře, říká se, že je věnovaný francouzským vojákům, a tři kapličky – dvě výklenkové a jednu se zvoničkou zasvěcenou svatému Janu Nepomuckému. Předloni nám na jejich opravu připravila projektovou dokumentaci Jitka Musilová, která zajišťuje provádění restaurátorských, uměleckořemeslných a výtvarných prací. Když jsem viděl, jak zrestaurovala památkově chráněný albrechtický hřbitov, tak jsem neměl pochyb o jejích kvalitách," dodal Miroslav Sedláček. Výsledkem jsou krásné výklenkové kapličky a památník svatý Vintíř. „Ten je navíc zajímavý i tím, že v Evropě jsou jen dva takové památníky. Dochovala se nám jen jediná kvalitní fotografie z roku 1912 – 13. Věděli jsme jen, které postavy svatých tam původně byly. Památkáři přišli s tím, že byl památník původně mimo les, proto byla část lesa okolo něj vykácena," vysvětlil Miroslav Sedláček.

Letos se pustili do opravování návesní kapličky se zvoničkou zasvěcené svatému Janu Nepomuckému, kterou by chtěli dokončit do konce prázdnin. Předpokládají, že bude stát kolem 400 tisíc korun. „Začínali jsme v červnu. Napřed bylo nutné snížit terén, který byl vysoký, a odstranit osvětlení. Ujali se toho naši dobrovolní hasiči s dobrovolníky a udělali i odvodnění kapličky. V červenci začaly restaurátorské práce. Ukázalo se, že pod přemalbou jsou původní malby, o kterých jsme nevěděli a na kterých teď restaurátoři pracují," shrnul vývoj Miroslav Sedláček.

Připomněl, že v padesátých letech minulého století někdo z kapličky ukradl sochu svatého Jana Nepomuckého. Nikdy se nenašla. Chtěli by teď dát na její místo náhradou novou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zatím mají dvě vytipované, ale bude záležet na památkářích, zda některou z nich doporučí.

Dokončení oprav historických památek v obci bude i dárkem k jejímu 970. výročí.

Jak to vidí restaurátoři

Památník svatého Vintíře byl pro restaurátory trochu oříškem. „Je tam špatný terén, památník je trojboký a stojí na návrší. Největší problém bylo dostat na vrchol lešení. Dalším oříškem byl fakt, že svatí byli původně namalovaní přímo na štuku, ale protože památník stojí u lesa a malba na omítce by trpěla, provedl malby se souhlasem památkářů malíř Dušan Filip Škrášek na nerezové plechy. Dříve se to dělalo na měď. Ale tu jsme z obav z krádeže vyloučili. Problém nastal, když bylo třeba vyříznout laserem potřebné tvary, protože tam není ani jeden roh stejný," vzpomínala na loňské práce vedoucí restaurátorského kolektivu Jitka Musilová.

Letošní práce na restaurování návesní kapličky odhalily při odstraňování posledních nátěrů překvapení. „Proti vstupu do kapličky je kolem oken malba z mašliček, která pochází z 18. století, a ve výklenku je malba Karlova mostu i se sochami, lemovaná modrou oblohou s hvězdičkami, která doplňovala legendu o svatém Janu Nepomuckém, podle které ho shodili z Karlova mostu. Ta pochází z 19. století. Právě před ní byla socha svatého Jana Nepomuckého umístěná, než ji někdo v minulosti ukradl," doplnila Jitka Musilová.

Opravené památky

Památník Vintíř – celkové náklady byly kolem 227 tisíc korun, z toho dotace od Jihočeského kraje činila 100 tisíc korun.
Kaplička svaté Anny – celkové náklady byly téměř 178 tisíc korun, z toho dotace od Jihočeského kraje činila 85 tisíc korun.
Kaplička svatého Šebestiána – celkové náklady byly přes 141 tisíc korun, z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj činila 48 procent.