PHlasovat pro Písek můžete do 5. října na webových stránkách soutěže, které najdete na http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=73&group=registered

Bakaláře jsou pod číslem 35.