„Ještě to není zcela jisté. S firmou, která bude most opravovat, se ještě řeší překládka kabelů," informoval investiční technik Krajského úřadu v Českých Budějovicích Jiří Letovský.

V první řadě po předání stavby se musí pokácet stromy, k čemuž dávala souhlas obec Kestřany, do jejichž katastru most spadá.

Zátavský most bude zcela uzavřený jak pro automobily, tak i pro cyklisty a pěší. Oprava je naplánovaná na dvanáct měsíců s tím, že přes zimu by se měl zprůjezdnit a práce by pokračovaly na jaře příštího roku.

Stávající mostovka se zdemoluje a bude zcela nahrazena konstrukcí novou, přesněji replikou původní konstrukce.