Dopravní omezení bude mít i vliv na linky MHD, protože bude dočasně zrušena obsluha zastávky Logry. Náhradní zastávka bude v Táborské ulici u objektu čp. 2337. Jak informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, v první etapě se uzavírka dotkne úseku od křižovatky s ulicí Na Trubách po výjezd k okružní křižovatce s Táborskou ulicí. „Ve druhé etapě bude uzavřena od křižovatky s ulicí Na Trubách po vjezd k provozovně Best Drive. Neprůjezdný bude i úsek k okružní křižovatce s Táborskou ulicí," uvedla mluvčí s tím, že po dobu trvání uzavírky bude objízdná trasa vedena ve směru ulice Na Trubách – ulice Jaromíra Malého – ulice Otakara Jeremiáše.

Část ulice Otakara Jeremiáše se bude opravovat.Část ulice Otakara Jeremiáše se bude opravovat.Zdroj: MÚ Písek

V ulici Otakara Jeremiáše se budou frézovat stávající plochy, vyměňovat armatury ve vozovce, dojde k vyrovnání uvolněných obrub, položení nové živice a lokálnímu vyspravení podkladních vrstev komunikace. „Součástí prací bude i osazení nové čekárny na autobusové zastávce a provedení nového vodorovného dopravního značení," doplnila mluvčí radnice. Práce by měly trvat do 20. října.

Uzavírkou bude dotčena MHD Písek na linkách č.:
365001 Vlakové nádraží – Nemocnice – Logry – Dvořákova – Strakonická – Vlakové nádraží
365003 Hradiště – Budovcova – Logry – Dvořákova – Dobešice
365007 Vlakové nádraží – Velké náměstí – Živec
Zastávky se změnou obslužnosti:
Logry – obsluha dočasně zrušena pro spoje na linkách č. 365001, 365003 a 365007 – s náhradou, vyjma spojů č. 6, 8. a 10 linky č. 365301 a spoje č. 6 (pátek a sobota v září) linky č. 365307, které budou zrušeny bez náhrady, protože jsou vedeny od zastávek Lesní hřbitov a Zelená alej a náhradní autobusová zastávka v Táborské ulici je jednostranná a pro tyto vyjmenované spoje je zřízena v opačném směru.
Náhradní zastávka:
Za dočasně zrušenou zastávku Logry v ulici Otakara Jeremiáše bude zřízena náhradní zastávka na trasách linek MHD Písek č. 3653001, 3653003 a 3653007 ve směru od autobusových zastávek Žižkova a Kollárova v ul. Táborská (silnice č. II/139) u objektu čp. 2337.