„Doprava bude nějakou dobu řízena kyvadlově pomocí semaforů. Budeme se toto období snažit omezit na minimum," informoval starosta obce Vladimír Pánek.

Rekonstruovaný úsek je dlouhý asi dvě stě padesát metrů, nebude však uzavřený najednou, ale po menších částech, aby projíždění aut trvalo co nejkratší dobu.

Chodník je v majetku obce, dostala na jeho rekonstrukci dotaci ve výši sto deset tisíc korun z Programu obnovy venkova. Celkové náklady přesáhnou čtyři sta tisíc korun. Chodník by měl být hotový nejpozději do konce listopadu.