Ze tří navržených variant ani jedna nemá reálnou šanci na většinovou podporu. Jiné řešení opravy plaveckého stadionu by preferovali i čtenáři Píseckého deníku, kteří hlasovali na webu. Devadesát procent z nich preferuje „jiné řešení".

Dvě ze tří navržených možností opravy počítají s jeho úplným uzavřením na několik měsíců. Podle výsledků loňského referenda by ale město mělo dělat vše pro to, aby bazén zůstal otevřený.

S další variantou přichází například Miroslav Krejča. „Jsem asi jeden z mála zastupitelů, který je pravidelným a častým návštěvníkem plavečáku. Navrhuji opravy a úpravy venkovního bazénu a areálu v jarních měsících tak, aby mohl být nejpozději od začátku června zahájen provoz venku. Vnitřní bazén pak opravit v létě příštího roku," říká Miroslav Krejča.

Velké části zastupitelů se zdá dvacet milionů na opravu stadionu, který se má na základě rozhodnutí referenda po dostavbě aquaparku zbourat, jako vyhazování peněz. „Ať uděláme, co uděláme, všechno je špatně," podotkl starosta města Ondřej Veselý.

Roli v rozhodování bude hrát i čtvrteční exkurze zastupitelů do útrob stadionu. „Podle posudků není stadion v havarijním stavu," říká místostarosta Josef Knot. Tomu oponuje další místostarosta Vojtěch Bubník. „Máme neblahé zkušenosti s divadlem, které jsme museli zavřít ze dne na den," podotýká.

Z čeho vybírají:

1) Vnitřní bazény opravit v létě 2014, venkovní na podzim 2014. Zavření bazénu na několik měsíců letos v létě.

2) Venkovní bazén opravit v zimě 2015 a vnitřní v létě 2015. Uzavření vnitřního bazénu za provozu venkovního.

3) Letos opravit vnitřní bazén, příští rok venkovní. Zavření bazénu na několik měsíců letos v létě.

4) Zastupitelé zvolí jiné zadání.

Jak reagovali zastupitelé (odpovědělo 17 z 27):

Varianta č. 2

Radek Boček, ČSSD

„Logické by bylo, aby venkovní bazén byl v provozu přes prázdniny a tedy opravy venkovní části se provedly mimo sezónu. Naopak opravy vnitřního bazénu by měly být provedeny v létě, kdy do něj stejně nikdo nechodí. Vše ostatní je neschopnost vydávaná za složitost problému."

Tomáš Franců, Eva Vanžurová, Tom Zajíček, SNK ED

„Máme-li se jako klub SNK-ED vyjádřit k předloženým variantám, dali bychom hlas variantě č. 2. Je nejméně škodlivá a občané (ti, které to zajímá) ji „skousnou". Také jsme se však shodli na tom, že nemáme chuť se vyjadřovat k žádné z variant. To proto, že naše představy o vývoji po referendu byly zcela jiné. Rok uběhl a pokrok v přípravě investice nenastal.

Zde chci připomenout jen ve zkratce historii, kde slovem bazén se míní celý areál :

- ZM učinilo na jaře 2011 špatné politické rozhodnutí (o odborném problému), že nový bazén bude stát na původném místě.

- ZM uspořádalo v září 2011 anketu k 5 variantám na původním místě a občané doporučili č.1, která byla nejvíce připravena.
Jen proto ji poté se "skřípajícími zuby" podpořili i architekti v komisi KURM.

- ZM na podzim 2011 (zasedání v Kulturáku) vybralo variantu jinou (tuším, že č.3), byla levnější, ale nepřipravená.
Výhoda připravenosti varianty č.1 tak byla smetena.

- Odborná veřejnost v listopadu 2011 (cca 15 architektů) napsali otevřený dopis starostovi, aby původní lokalita pro bazén
byla opuštěna a hledala se lokalita jiná (v té době již bylo známo několik typů).

- Protože reakce nebyla žádná, byl otevřený dopis použit jako základ pro petici, podpisy občanům silně podpořen
a předán na radnici. Uběhl však další půlrok a nedělo se nic.

- Skupinka občanů se rozhodla v červenci 2012 využít institut REFERENDA. O dalším vývoji všichni v našem klubu víte,
na přípravě jsme se někteří podíleli (ale to veřejně neprezentujeme).

- Podpisová lavina potřebná dle zákona pro uspořádání refernda byla naprosto přesvědčivá a podpisové archy byly
přípravným výborem předány v prosinci 2012 starostovi.

- REFERENDUM v lednu 2013 k otázce k jinému místu pro nový bazén a po dobu výstavby nového zachování provozu
ve bazénu starém bylo pro organizátory vysoce úspěšné jeho výsledek se stal pro ZM závazný.

- O té doby se radnice rozhodla na všechno ptát občanů. Zřejmě podle zásady "chtěli jste rozhodovat, tak rozhodujte"
a třeba i o ryze odborných problémech. O odborných otázkách občané však rozhodovat nechtějí a očekávají
od radnice především rychlý postup.

- Radnice zcela opominula (nebo spíše nechtěla uznat), že REFERENDUM, jako nástroj přímé demokracie,
mělo politickým aktem zvrátit špatné politické rozhodnutí ZM, viz výše (první odrážka). A to se také stalo.

- Dále již to měla být rutinní práce odborníků zastřešená politickou podporou vedení města.
Proč? Protože to tak v REFERENDU bylo rozhodnuto a stalo se pro město závazné.

- Vývoj je však zcela jiný a důkazem toho je i bod v programu ZM se třemi variantami na harmonogram
opravy původního bazénu. A to máme konec ledna 2014 . . . . . .

Připadá mi to příznačné. Před referendem byla veřejnost částí vedení města strašena, že úspěch podporovatelů
referenda zapříčiní, že nový bazén bude stát a fungovat za 7až 10 let a starý bazén tak dlouho nevydrží.

Tak se to také dělá. Ať to trvá co nejdéle a do údržby starého bazénu na dlouhou dobu, přestože se pak zbourá,
se nalije co nejvíce. Pak vám to, milí (hloupí) občané, připomeneme. Rozhodli jste si to SAMI.

Roman Jedlička, ODS

„Přiznávám, že se mi vlastně nelíbí ani jedna z variant. Pokud tedy mám vybrat pro mne nejpřijatelnější variantu z předkládaných, je to varianta č. 2. Důvodem je, že by v letních měsících nemusel být uzavřen plavecký stadion."

Varianta č. 3

Petra Trambová, TOP 09

„Definitivně se rozhodnu až po prohlídce bazénu. Momentálně je mi nejbližší varianta 3, ale pouze ta část týkající se vnitřního bazénu. Navrhuji tedy nezbytné opravy vnitřního bazénu a budovy, investice do venkovního plavání mi přijde v současné době jako rozmařilost, vzhledem k tomu, že se bazén využívá 3 týdny v roce. Pro představu investice 10 15 miliónů znamená např. zabezpečení celého provozu plovárny U Václava na 20 30 let nebo dokončení její rekonstrukce. Zde mi tyto peníze připadají v dlouhodobém horizontu mnohem smysluplněji vynaložené. Já osobně se také zasazuji o to, aby se začalo okamžitě pracovat na projektu nového bazénu. Byť se stále nerozhodně spekuluje o lokalitě, jako první je třeba sestavit stavební program a hledat možné alternativy technologií a zdrojů, zkrátka začít opravdu chtít pracovat!"

Jan Adámek, VPM

„V tomto okamžiku mi je nejbližší varianta č. 3, zejména z důvodů uvedených v důvodové zprávě."

Hana Rambousová, VPM

„Beru v úvahu všechny faktory. Výsledek referenda, zastupitelstvem města schválená finanční částka na „údržbu" stávajícího plaveckého areálu, vlastní stav bazénu. Vzhledem k tomu, že byl venkovní bazén zavřený již v minulém roce a vzhledem k tomu, že stav vnitřního bazénu je pravděpodobně mnohem horší, než se z pohledu z venku zdá, se kloním k variantě č. 3. Je ovšem nutné zvážit, zda všechny navrhované opravy jsou nezbytné k tomu, aby se provoz současného areálu udržel zmiňovaných pět (?) let a zároveň vyhovoval bezpečnostním, hygienickým a dalším předpisům."

Vojtěch Bubník, VPM

„Nad problémem jsem se hluboce zamýšlel již při přípravě materiálu pro jednání. Řadu let se dělala jen zcela nezbytná údržba. A není vůbec vyloučeno, že po rozkrytí konstrukcí budou objeveny další závady. Máme neblahé zkušenosti s rekonstrukcí divadla, které jsme v sezóně museli den ze dne z bezpečnostních důvodů uzavřít. Kolik milionů utratíme a za nějaký čas vše zbouráme? Je však nezbytné respektovat výsledek referenda. Přikláním se proto k variantě třetí. Vnitřní bazén je zdaleka nejvíce využíván a proto bychom co nejdříve měli zajistit bezpečný a hygienicky nezávadný provoz s perspektivou pětiletého užívání. Je to sice nemilé, ale určitě všichni chápou, že není možno za běžného provozu provádět opravy za miliony korun. Další postup oprav bych plánoval poté, až bude zřejmé, kdy bude nový bazén zprovozněn."

Neví

Václav Gavlasz, ČSSD

„Nemohu se vyjádřit, neboť názor na jednu z variant si potřebuji potvrdit prohlídkou bazénu. K této jsme pozváni ve čtvrtek před jednáním zastupitelstva."

Miroslav Sládek, ODS

„Rád se zúčastním prohlídky a výkladu jednatele Městských služeb Písek Josefa Hrádka od 12 hodin a pak jsem schopen vyjádřit svůj názor na varianty."

Jiné řešení

Ondřej Veselý, ČSSD

„Možná, že překvapím, ale nejsem příznivcem žádné z variant. Ať uděláme, co uděláme, všechno je špatně a za této situace mi přijde takto vysoká investice do zařízení, které máme bourat, vyhazováním peněz."

Otomar Gottstein, nezařazený

„Nejspíše bych nepodpořil žádnou z variant, jsem zásadně proti dalším investicím do venkovního bazénu. Raději bych tyto prostředky použil na rekonstrukci plovárny u Václava. Myslím si, že je naprosto dostačující letní koupání v řece a komu to nevyhovuje, musí se spokojit s krytým bazénem, někdy snad novým…, nebo si zajet do venkovního bazénu v Milevsku. Vzhledem k rozpočtu města a narůstajícím mandatorním výdajům se musíme připravovat na to, že z provozních důvodů nebudeme moci v budoucnu uspokojit veškeré požadavky jednotlivých zájmových skupin obyvatel města."

Rudolf Tyll, TOP 09

„Byl jsem ve skupině zastupitelů, která podporovala (a předpokládám, že nadále i podporuje), aby se provedl rozsah prací odstraňující pouze havarijní stav bazénu a co nejdříve se postavil bazén nový. Nemohu souhlasit s tím, aby se draze opravilo něco, co se stejně zbourá. Bohužel zvítězila druhá skupina, která podporovala rozsáhlejší rekonstrukci včetně venkovního bazénu. Osobně zachovávám kontinuitu svého názoru, tedy podpořím jen základní rekonstrukci zachovávající provoz současného bazénu, což nesplňuje žádná z uvedených variant."

Josef Knot, TOP 09

„Podle posudků z roku 2012 není stav bazénu havarijní a technologii lze při údržbě a náhradě několika prvků udržet ještě několik let. Větší obtíže by tak měly být s udržením provozu venkovního bazénu. Rozsah investic nutných na udržení technologií je odhadován na 300 000 korun za rok. V havarijním stavu se podle posudků nenachází ani konstrukce, její životnost je odhadnuta při údržbě na dalších 30 až 50 let, krytinu je ale nutné obnovit za pět až deset let. Podporuji variantu, která bude znamenat jen nejnutnější investice, bohužel té se mi ale v návrhu materiálu nedostává. Považuji za nehospodárné, aby se investovalo nad rámec nutných oprav do věci, která by se měla v brzké budoucnosti zbourat."

Karel Vodička, KSČM

Já stále žiju skutečností, že plavecký bazén jsme stavěli především jako školské zařízení. Má tedy sloužit jako pomůcka našim školám při výuce. Teprve potom má sloužit jako doplněk pro využití sportovcům, důchodcům a veřejnosti. Proto by se k navrženým variantám měli napřed vyjádřit školy a také správce. Problematické jistě bude opravovat venkovní bazén v zimě, zvláště bude li skutečná zima.

Miroslav Krejča, nezařazený

Jsem asi jeden z mála zastupitelů, či dokonce jediný, který je pravidelným a častým návštěvníkem píseckého plavečáku. Téměř každý den, který trávím v Písku a tady v regionu (a kterých bohužel díky mým povinnostem v Senátu i mimo něj moc v posledních letech není) se snažím „urvat" chvilku a na plavečák zajít. Z toho důvodu také již roky využívám roční permanentky a mám pronajatou skříňku, takže to pro mne není zase tak problémem. Tím spíše, že jsme se před více jak rokem přestěhovali a bydlíme nyní od plavečáku cca 150 m vzdušnou čarou. Proto znám a vnímám vše, co se provozu, kvality a údržby tohoto zařízení týká. A to jak tzv. „na vlastní kůži", či zprostředkovaně z hovorů, které tam vedeme. Ono totiž každé toto obdobné zařízení má vedle své nezpochybnitelné sportovní, edukační, rehabilitační a hygienické funkce i významnou funkci sociální. Ale to není nic nového a tento fenomén využívali hojně již staří Řekové, ale i jiné národy.

Po úspěšném referendu na záchranu plavečáku lze vysledovat nárůst návštěvnosti. Jakoby mnozí Písečáci najednou objevili, že tu něco takového máme. My staří věrní sice někdy na toto žehráme a nostalgicky vzpomínáme na doby, kdy nás tam chodilo pár a bylo víc klidu a místa. Rozhodně je ale dobře, že je plavečák nyní víc využívaný, že tam chodí všechny věkové kategorie návštěvníků, rodiče s dětmi a že se skutečně každodenně potvrzuje význam a potřeba takovéhoto zařízení.

Při debatách, které ať již v páře nebo na ochozech bazénu vedeme, zaznívá ale velice často určitá skepse a kritika nás zastupitelů, především ale vedení města a provozovatele plavečáku. Nikdo nechápe odklady opatření, které měly a mají zajistit prodloužení životnosti tohoto zařízení a přípravy výstavby plavečáku nového. Většinou to končí konstatováním, že tím radnice trestá drzé a opovážlivé občany, kteří si dovolili mít jiný názor než jejich současní osvícení vůdci. Bohužel jim to neumím nikterak vyvrátit a v podstatě s nimi v tomto souhlasím. Pro sebe si ale říkám, že naštěstí zatím tady nikdo nepoužívá metody jako Azarov a Janukovyč v Kyjevě (ale to jen tak poznámka pod čarou, protože je to jedno z našich současných žhavých pracovních témat při jednáních jak v ČR, tak v orgánech EU).

Ale pojďme již k těm variantám rekonstrukce (či resp. částečné rekonstrukce starého plavečáku). Na stole leží tři a já prostě nemohu podpořit ani jednu z nich. Ano, promítají se do každé z nich nějak ekonomické možnosti města (ale trochu falešně, když jsme chtěli u Václava utopit 30 mega do lávky), zájmy, možnosti a (ne)schopnosti projektanta a možná již i někde čekajícího dodavatele a další. A samozřejmě se do nich promítá i kalkul, jaké by to přineslo či mohlo přinést politické body v tom roce a v těch letech dalších. Bohužel v nich ale moc nenacházím zohlednění zájmů a potřeb občanů, skutečných uživatelů tohoto zařízení. Takže si navrhuji uvažovat o variantě č. 4, se kterou seznámím i své kolegy zastupitele (bohužel nepřímo, protože celý příští týden zasedá Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, na kterém je mým úkolem a povinnosti zastupovat a hájit zájmy České republiky – je to vždy dilema, když dojde k takové či obdobné kolizi, ale taková je bohužel realita).

Takže ta má varianta č. 4:
Provést nezbytné opravy a úpravy venkovního bazénu a areálu v jarních měsících tohoto roku tak, aby mohl být nejpozději od začátku června 2014 (nejlépe již dle počasí v průběhu května) zahájen nikterak redukovaný provozu venku. Dosavadní průběh zimy umožňovala provádět prakticky jakékoli činnosti jak uvnitř, tak venku souběžně za provozu (další z častých témat a dotazů při rozhovorech na plavečáku). Určitě by ale také bylo férové vysvětlit občanům, proč nemohli v létě využívat velký venkovní bazén, když nakonec stejně zůstal napuštěný a ráchaly se v něm jen kačeny.
Vnitřní prostory a zařízení opravit v příštím roce 2015 během letního období, kdy bude bez omezení v provozu venkovní areál. Toto řešení by minimálně omezilo využívání plavečáku veřejností a občané našeho města by si ho zasloužili. Alespoň v tomto roce, který je volebním a bylo by tedy určitě dobré jednou za čtyři roky projevit více pochopení pro jejich potřeby.

Nezapomínejme ale při tom všem na letní plovárnu U Václava, na přípravu výstavby nového plavečáku a přemýšlejme na účelným využívání toho stávajícího. Proč není možný za „normálního" stavu souběžný provoz vnitřní i venkovní části v letních měsících, tak je to jinde? Proč máme tolik vnitřních prostor využívaných jenom sezónně? Snažme se prostě využívat efektivně to, co zde máme. V hlavě mi ale vrtá i jeden malý červíček pochybnosti. Proč rekonstrukci plavečáku projektuje firma, která přišla o zakázku projektu nového. Není to střet zájmů? Není to nějaká „kompenzace"? Nedochází ke zbytečnému navyšování nákladů této rekonstrukce, aby se tato „ztráta" jaksi vykompenzovala (ať již komukoli)? Ale to jsou jen takové úvahy pro dlouhé zimní večery a asi jsem zbytečně moc podezíravý (nebo jsem již toho dost viděl a zažil)."