Při rekonstrukci budovy z roku 1858 čekalo na stavbaře i dohlížející památkáře překvapení. Po zbourání příček v druhém nadzemním podlaží opět vznikl hlavní sál, kde na stěnách a stopu byly objeveny malby. „Charakter malby odpovídá druhé polovině 19. století neoklasicismu. Což podporuje i kontrastní barevnost zlatých koryntských hlavic a patek sloupů na sytě modrém podkladu stěn,“ uvádí restaurátor Josef Novotný.

Ve městě Písku se jedná o nejmonumentálnější historické malby zámeckého typu. Investor, tedy město, stálo před rozhodnutím co dál.

„Zastupitelům na čtvrtečním (5.10.) zasedání předloženy tři možnosti: Buď malby překrýt a nenávratně zničit či restaurovat, Třetí možností je jejich rekonstrukce, což bude znamenat náklady přes dva miliony korun,“ vysvětlil Jiří Hladký.