Na návsi bylo dobové vojenské ležení s polní kuchyní, procházeli se tu dobově oblečení členové divadelního spolku Kovářovská OPONA a folklorního souboru Kovářovan, projížděli se tu velocipedisté a společně s návštěvníky si všichni užívali bohatý program a skvělé pohoštění. Zájemci si také mohli prohlédnout výstavu věnovanou stému výročí v budově obecního úřadu.