Budou dostávat vyšší odměnu. Radní si v rámci pevné složky přilepší o 82 korun měsíčně (na 1650), zastupitel o čtyřicet (400), předseda výboru a komise o 240 korun (1300) a člen komise a výboru o 420 korun (1120 ).

Rozhodnutí zastupitelů, kteří navýšení odměn projednávali,  ale nebylo jednoznačné. Proti prosincovému nařízení vlády se postavili Marie Jelenová a Michal Polanecký, další tři zastupitelé (Zdeněk Herout, Miroslav Doubek a Ivan Radosta) se hlasování zdrželi.

„Toto navýšení je nutné, nebo je to jen návrh?" zajímal se Michal Polanecký. „Cením si práce těchto lidí, jen mi přijde ne úplně ideální, že nám v Milevsku ubývají obyvatelé, a my si budeme zvyšovat částky za počet obyvatel," dodal zastupitel. Díky příplatku podle počtu obyvatel si členové  přilepší o třicet korun, z 230 na 260 měsíčně.

Nařízení vlády, jak vysvětlil starosta Zdeněk Herout, zastupitelé respektovat nemusí. Třeba ve Veselíčku zvýšení odměn zamítli. Uvolněným zastupitelům, tedy v Milevsku starostovi a místostarostovi, se plat zvýšil od 1. ledna 2014 ze zákona. Zastupitelstvo o tom nerozhodovalo.
V Milevsku se opět diskutovalo o účasti členů na zasedáních. Například obyvatel města Martin Smrček nevidí důvod zvedání odměn zastupitelům, kteří se pravidelně  nezúčastňují zasedání zastupitelstva. „Jsem tu asi popáté a opět tu vidím volná místa. Myslíte si, že si zastupitel, který zase není přítomen, zaslouží odměny?" ptal se Martin Smrček.

Mezi nejčastější loňské absentéry, jak dokládá statistika, patří radní Martin Kupec a Ivana Stráská. Za poslední zasedání „čárku" mají, ale úplně vzorní nebyli. Martin Kupec přišel později, Ivana Stráská zase „nevydržela" do konce. Jejich odměna ale není závislá na počtu účastí. Zastupitelé stejně jako radní či předsedové komisí a výborů jsou odměňováni měsíčně. Naopak člen výboru, který není zastupitelem, dostává 320 korun za zasedání.

Obyvatel města Jiří Koliha zase poznamenal, že problém s docházkou je i ve výborech a komisích. „Pokud tam lidé nechodí, měli byste s nimi promluvit a vyměnit je," naléhal na zastupitele Jiří Koliha.

S tím souhlasí i zastupitel Lubomír Šrámek. „Předsedové komisí a výborů, pokud máte indicie, že tam někdo nechodí, tak nám, kteří je nominovali, je nahlaste. My to s nimi probereme a navrhneme jejich výměnu. Takový člověk je k ničemu, když nás nezastupuje," řekl Lubomír Šrámek s tím, že jde jen o komunikaci.

Zastupitel, který není v radě ani v žádném výboru a komisi, dostává odměnu 660 korun měsíčně. Naopak člen, který vykonává všechny funkce, měsíčně dostává 4730 korun. V částce je zahrnut i příspěvek za obyvatele.

Absence zastupitelů v roce 2013
Martin Kupec – 5x
Ivana Stráská – 4 x
Oldřich Kofroň – 2x

Jitka Kofroňová – 2x

Michal Polanecký – 1x

Marie Jelenová – 1x

Pavel Procházka – 1x

Lubomír Šrámek – 1x
Václav Pavlečka – 1x
Zdeněk Hobzek – 1x
Ivan Radosta – 1x
Poznámka: V roce 2013 se konalo osm jednání zastupitelů