Z místní organizace  Českého svazu bojovníků za svobodu přišla smutná zpráva, že  zemřel její dlouholetý člen, poručík ve výslužbě Josef Adámek.

Jeho život by vydal na několik románů. Byl bohatý  na radostné i velmi bolestné události, kterým Josef Adámek čelil  díky svému optimismu a pevné vůli. Josef Adámek se  narodil 2. ledna 1920 v Chřešťovicích na Písecku, kde také chodil do školy. Původně se vyučil truhlářem, ale své profese si mnoho neužil.  Za druhé světové války byl nasazen na nucené práce pro fašistické Německo, kam odjel  jako dvaadvacetiletý mladý muž. Na tu dobu nerad vzpomínal.
„Až dosud jsme všichni žili svým vlastním životem. Najednou nás ostříhali a vyfotili  jako zločince tak,  jak to dnes můžeme vidět v televizi," řekl Josef Adámek v jednom z rozhovorů pro Písecký deník.

Po krátkém čase  v Berlíně byli totálně nasazení a opět nahnáni do vlaku, jehož cílovou stanicí byla Francie, konkrétně město Soissons nedaleko Paříže. Josef Adámek  společně s ostatními budoval vojenské opevnění. „Práce to byla těžká, směny po dvanácti hodinách, kdy jsme neustále v poklusu nosili těžké pytle cementu."

Začátkem předposledního válčeného roku se Josef Adámek dostal až k Atlantiku. Zhruba sto kilometrů od  místa, kde opět budoval opevnění, se dočkal vylodění spojenců.

Do konce války bylo však ještě daleko. Proto se   spolu      s kamarády rozhodli k útěku. Čekala je však ještě dlouhá a těžká cesta  přes území obsazené Němci.

Konečně se setkali se spojeneckými vojáky. Ti jim  však nerozuměli a zavřeli je do tábora. Teprve po měsíci se dostali do Anglie k československé jednotce.  Po výcviku  byl Josef Adámek  převelen k 1. obrněné brigádě, která byla nasazena k obléhání pevnosti a přístavu Dunkerque.

Po kapitulaci Německa se Josef Adámek mohl vrátit domů.  Koncem roku 1945 odešel do civilu. Jeho bojová činnost za druhé světové války byla mimo jiné oceněna Československým válečným křížem a  v loňské roce při příležitosti 70. výročí atentátu na říšského protektora Heydricha převzal pamětní medaili Asociace nositelů legionářských tradic.

„Josef Adámek byl vždy zastáncem pravdivého a pevného postoje. Na druhé straně byl odpůrcem překrucování našich válečných dějin, neboť měl osobní válečnou zkušenost," připomněl Zdeněk Říha z písecké organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.
Do aktivit této organizace se zapojoval i válečný veterán Adámek.  Pokud mu to zdravotní stav dovolil, účastnil se zejména besed, které se konaly v rámci projektu Písek nejen pětačtyřicátý.