Zároveň bude obnoveno proplavovaní přes plavební komory Štěchovice a Kamýk nad Vltavou.

„Ministerstvo zemědělství hledá způsoby, jak zmírnit v rámci zákonných možností dopady restriktivních opatření, nutných k zabránění dalšího šíření nemoci Covid-19. Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo ve spolupráci s Povodím Vltavy zajistit zahájení proplavování plavidel přes frekventovaná vodní díla Slapy a Orlík, a to hned na počátku plavební sezony,“ uvedl v této souvislosti ministr zemědělství Miroslav Toman a dodal: „Jsem si jistý, že příznivci plavby z řad široké veřejnosti toto opatření náležitě využijí a ocení.“

Generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala konstatoval: "I přes skutečnost, že přetrvávají určitá preventivní opatření vůči prvkům kritické infrastruktury, se nám podařilo nastavit takový způsob převážení plavidel přes Slapy a Orlík, byť v omezeném režimu, která splňují veškerá preventivní opatření vydaná v souvislosti s šířením koronaviru. Při převážení přes Orlík bude již využita o 12 metrů prodloužená nová kolejová dráha v horní vodě, vybudovaná v rámci první fáze rekonstrukce a technologické modernizace lodního výtahu.“

Převoz plavidel bude možný pouze na objednání a pouze za splnění zveřejněných podmínek přepravy. "Důrazně tedy žádáme vůdce plavidel, aby dodržovali veškerá zveřejněná pravidla, za kterých je možné převážení plavidel přes Slapy a Orlík uskutečnit, a to v zájmu zajištění bezpečného převozu plavidel a preventivní ochrany zdraví všech zúčastněných,“ uzavřel Petr Kubala.

Povodí Vltavy se domluvilo se Státní plavební správou, která ve spolupráci s Policií ČR zajistí v těchto lokalitách zvýšený dozor.

Lodní výtah na hrázi přehrady Orlík bude v období od 1. do 31. května v provozu vždy v pátek, sobotu a neděli, a to od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Přeprava plavidla se řídí pevným rozpisem a je nutno ji objednat minimálně den předem. Objednání se provádí telefonicky na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy na tel. č. +420 257 329 425 v době od 8 do 16 hodin v pracovních dnech a v době od 7 do 11 hodin v sobotu, neděli a ve státní svátky.

Rozpis termínů převážení plavidel přes Slapy a Orlík pro jednotlivé dny a podmínky přepravy jsou zveřejněny na www.pvl.cz.

Hugo Roldán