Schusterová je ve veřejné službě Bavorska od roku 2007. Pracovala v Bavorské akademii ochrany přírody a péče o krajinu a také ve státním kancléřství. Nyní je zaměstnána na ministerstvu životního prostředí.

Ministr Thorsten Glauber ji při jmenování označil za vysoce kompetentní. Národní park, který přebírá do péče, je největším lesním parkem SRN, rájem pro četné druhy zvířat a vzorem pro sametovou turistiku. "S novou vedoucí v čele se má park vyvíjet dál stejně pozitivně směrem do budoucna," řekl Glauber. Připomněl, že NP Bavorský les byl otevřen v roce 1970 jako první v Německu a dosud měl tři ředitele. Roku 1978 přibyl jako druhý Park Berchtesgaden, aktuálně je v Německu národních parků šestnáct. NP Bavorský les velmi úzce spolupacuje s NP Šumava.

"Sedící stráž" pro složité pacienty

V linecké Keplerově univerzitní klinice rozběhli pilotní projekt k ulehčení personálu a bezpečnosti pacientů - tzv. sedící nonstop hlídání dementních a dalších pacientů, pro které je pobyt v nemocnici masivním zatížením, napsaly OÖN. Jsou často neklidní, dezorientovaní a potřebují, aby s nimi někdo hodně mluvil. Také určité operace a poruchy osobnosti mohou u nich vést k útěkům, sebeohrožování nebo agresím. "Sedící hlídky" mají hlavně v nočních službách personálu ulehčit a pacientům nabídnout bezpečnost.

Personál, který službu převezme, se stará výhradně o jednu jedinou osobu, takže může bezprostředně reagovat na její potřeby a případně zavolat pomoc. "Strážce"může třeba zasáhnout, když si pacient vytrhne infúzi, nebo když ohrožený pády vstane a chce stanici opustit…

Drogový boss Rudolf Chalaš si opět vyslechl rozsudek. Dealer z Vimperka, policisty přezdívaný Satan, usedl na lavici obžalovaných spolu se svým komplicem Dominikem Luderou.
Satan znovu u krajského soudu. Drogový boss si vyslechl nižší trest

"Pro výběr pacientů, ke kterým je tato služba nasazována, jsou zcela jasné medicínsko-pečovatelské indikace. Když jsou splněny, může ,stráž´ být velkou pomocí pro pečovatele, ale především pro potřebné samotné. My tyto posty obsazujeme kvalifikovanými dobrovolníky, kteří se nám hlásí na určité služby. Jde například o studenty medicíny, ale také o opatrovníky na 24 hodin, které nám nabídne agentura," říká ředitelka pro péči Simone Pammerová, která pilotní projekt iniciovala.

Odstartovali s ním začátkem roku a sedací strážci už vykonali asi dvacet služeb, které byly velmi dobře přijaty. "Když se potvrdí naše očekávání úlevy personálu, rozšíříme tuto nabídku na celou kliniku," říká Pammerová.

Vedoucí ortopedické a traumatologické stanice Bettina Englederová pozitiva "sedačkářů" potvrzuje - mohou předcházet případným pádům a pacientům dodávají pocit jistoty. "Dobrovolníci rozpoznají hrozící nebezpečí, s pacienty mluví a tak je uklidňují," popisuje své zkušenosti diplomovaná sestra Evelyn Kreuzerová.

Létající ještěr z lomu ve Francku

Dlouhé nohy, lžičovitý zobák a více než 400 zubů částečně s háčky - tak popisují vědci nový druh Pterodactyla, kterého našli v lomu kamene v Horním Francku. Německo-anglický výzkumný tým ho nazval Balaenognathus maeuseri, což má podle muzea přírody v Bambergu znamenat velrybí čelist - ve spekulaci, že ještěr svou potravu pravděpodobně filtroval z vody jako kytovci…

Žil před 150 miliony let.Žil před 150 miliony let.Zdroj: Donaukurier

Tým vedený Univerzitou Portsmouth shledal na nálezu zajímavou především formu zubů, Některé měly na konci háček, což dosud nebylo u žádného Pterosaura pozorováno. Sloužil pravděpodobně k zachycování drobných krabů.

Pterosaurus žil před asi 154 miliony let. Balaenognathus maeuseri užíval lžicovitého zobáku pravděpodobně k nasátí vody, přebytečnou pak zuby vytlačil zase ven, přičemž garnely a klanonožci uvízli v jeho tlamě.

Dobře zachovalý skelet našli výzkumníci v roce 2011 náhodou, když v kamenolomu u Wattendorfu uvolnili velký blok vápence, který obsahoval kosti krokodýlů. "Pterosaurus musel být bezprostředně po smrti zaplaven sedimentem. Všechny klouby včetně vazů zůstaly při sobě," říká vedoucí výzkumu David M. Martill.

Druhové jméno maeuseri dostal nový pterosaurus na počest bývalého šéfa muzea přírody v Bambergu Matthiase Mäusera, spoluautora studie. Vydání se nedočkal, zemřel v srpnu 2021. Na snímku je rekonstrukce nalezeného Pterosaura.