A který strom se mu fotil nejlépe? „To je těžké… ale nejhůř to bylo v případě žebrákovské lípy, protože k ní je velmi špatný přístup. Dá se k ní dostat jen ze soukromé zahrady, ale majitel je ochotný. Na další straně je sráz," vysvětlil Petr Stříž.

Výstavu připravila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Milevsko. Úvodního slova se za ni ujala Vlasta Machartová. „Petra Stříže znáte všichni velice dobře jako vynikajícího fotografa z řady výstav, že je členem místní organizace Cvakycvak, to také všichni víte, ale že je členem naší organizace, která nese zkratku ČSOP, to už asi nevíte," poznamenala Vlasta Machartová s tím, že řada lidí jejich organizaci nezná. V Milevsku přitom funguje od roku 1979.

I u ochránců přírody se ovšem potýkají s tím, že jim chybí mladá krev. „Stárneme a mladých lidí máme málo. Potřebovali bychom někoho, kdo je do toho, jak se říká, zažraný. Máme sice čtyři studentky, to je pravda, ale jelikož studují, tak tu přes týden nejsou, a když dostudují, tak odejdou…," posteskla si. Dodala, že když byli mladší, měli spoustu elánu a energie. „Akcí, které jsme dělali, bylo daleko více. Jenomže všechny byly v přírodě, příliš jsme se jimi neprezentovali a tím pádem o nás mnoho lidí neví," konstatovala Vlasta Machartová. Upřesnila, že kromě přesazování rostlin, mapování obojživelníků a zjišťování výskytu vzácných rostlin se také podíleli na tom, že do seznamu chráněných lokalit na Písecku se dostaly lokality jako Boukal, Dehetník nebo Sobědražský prales.

„Zároveň díky panu Koreckému, který byl náš dlouholetý předseda, se nám podařilo už tehdy navrhnout řadu stromů na památné. V seznamu jsme jich měli 34, nakonec nám jich zbylo 24, protože některé odešly věkem a některé nebyly uznané," vysvětlila Vlasta Machartová a ukázala jimi loni vydanou publikaci. Jmenuje se Památné stromy v oblasti Milevska a představuje právě čtyřiadvacet míst, kde se památné stromy nacházejí.

Ochránci přírody chtěli výstavu v knihovně připravit už loni, právě u příležitosti vydání publikace, ale nepodařilo se to. Odstup je tak roční.
Petr Stříž ke každému památnému stromu jel několikrát a zachytil ho jak olistěný, tak i neolistěný. Focení tak trvalo několik let.

Jelikož mnoho snímků autorovi zbylo, rozhodla se organizace uspořádat výstavu. Na každém panelu se nacházejí dvě fotografie stromu a nechybí tu ani lokace či výška, věk a obvod stromu.

Výstava je v městské knihovně otevřena do konce dubna. 


Památné stromy
– blehovská lípa
– borovanský dub
– božetická lípa
– branická lípa
– dub u květovské obory
– hrušeň v Zálší
– javor na Vinicích
– jenišovická hrušeň
– jenišovický javor
– jickovické lípy
– jickovický habr
– klášterní lípa
– kučeřský jalovec
– květovský buk
– květušská lípa
– lípa u hřbitova v Milevsku
– lípa v Chyškách
– lípy v Zahrádce
– přílepovský dub
– ratibořský klen
– rohozovská lípa
– sádecký dub
– srlínská lípa
– žebrákovská lípa
Zdroj: Památné stromy na Milevsku