Do soutěže Vesnice roku se přihlásily Bernartice po několikaleté přestávce a v krajském kole získaly zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. „Ani jsme nedoufali v nějaký úspěch. Jsme samozřejmě rádi, že jsme mezi šestnácti obcemi uspěli,“ reagoval starosta Pavel Souhrada. Úspěch přičítá tomu, že dobře nakládají s odpady a pečují o vzrostlou zeleň. Kromě starých stromů tu mají i mladé aleje. „Můj předchůdce tu vysázel pět alejí a pak jsme jich vysázeli ještě čtrnáct,“ upřesnil Pavel Souhrada.

Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost udělila komise Albrechticím nad Vltavou a diplom za moderní knihovnické a informační služby Branicím.

Čestné uznání za dlouhodobý rozvoj obce udělila porota jmenovitě starostovi Nerestců Vladimíru Macounovi. „Překvapilo mě to, čekal jsem, že něco získá spíš obec,“ prozradil starosta a dodal: „Je to ale ocenění několikaleté společné práce, kterou započal můj předchůdce Ladislav Vejšický, který už není mezi námi. Na úřadě mu pomáhala jako účetní má manželka a já dělal místostarostu. Manželka mi velice pomáhá stále, bez ní bych nedokázal všechno řešit.“