Přítomni byli především ti, kteří mnohdy celý svůj život spojili s humanitární pomocí potřebným – členové, zaměstnanci a dobrovolníci Českého červeného kříže (ČČK). Mnozí z nich převzali ocenění, které jim předali předseda ČČK Marek Jukl a senátorka a bývalá ministryně zdravotnictví Milada Emmerová.
Mezi oceněnými byli na doporučení předsedkyně Oblastního spolku ČČK Hany Komínkové také tři členové ČČK z Písecka. Vyznamenání za dlouholetou práci v ČČK převzala předsedkyně místní organizace Záhoří Jitka Říhová. Členkami jsou zde samé ženy, ale muži se účasti na různých akcích nevyhýbají. „Dá se říct, že to v obci máme rozdělené. My, ženy, z Červeného kříže se staráme o kulturní a společenský život v obci a hasiči pořádají sportovní akce, zlepšují vzhled veřejných prostranství, ale na některých programech se sejdeme společně," říká Jitka Říhová.

Druhým vyznamenaným je instruktor první pomoci Lukáš Nebes, kterého písecká veřejnost zná také jako dobrovolného hasiče a obětavého záchranáře. Akreditovaným instruktorem je od roku 2003 a za tu dobu vyškolil stovky dětí i dospělých. „Vývoj v poskytování první pomoci jde velmi rychle dopředu a je potřeba, aby si občané své znalosti doplňovali. Pokud by lidé využívali nejnovějších poznatků, při dopravních nehodách jen na území Evropské unie by přežilo o 100 tisíc lidí víc," vysvětlil Lukáš Nebes.

Pamětní list ČČK byl udělen Barboře Baťkové, která má v kanceláři Oblastního spolku ČČK v Písku mimo jiné na starosti dárce krve 
a práci s mládeží. „Pořádáme například týdenní zdokonalovací tábory a spolupracujeme se základními školami. Na mnohých jsou zdravotnické kroužky, které fungují díky obětavosti učitelek, a žáci pak mají příležitost ověřit si znalosti 
v okresní soutěži," uvedla Barbora Baťková.