Na redakci Píseckého deníku se obrátila Marie Myšičková z Vlastce s tím, že obec vykácela 13 zdravých jasanů naproti jejímu domu. „Rozhodla o tom starostka, neměla na to žádné povolení,“ uvedla. Nesouhlas s vykácením stromů podpořilo šedesát podpisů na petici, kterou iniciovala. Nejednalo se jen o obyvatele obce.

Ilustrační foto
Dům pro seniory v Milevsku čeká na rozšíření

Podle starostky Jany Pišingerové šly stromy, které nebyly zdravé, k zemi, protože se v lokalitě připravují stavební parcely. Prodej čtyř parcel novým majitelům už zastupitelstvo schválilo. „Stromy se nacházely v zastavitelném území obce a nebyly ani chráněným významným krajinným prvkem. Navíc byly napadeny hnilobou,“ konstatovala.

Jiří Zimola.
Zimola chce kandidovat za hnutí, ČSSD řeší, zda pod její značkou

Pokud se nejedná o významný krajinný prvek, spadá rozhodnutí o kácení do kompetence daného obecního úřadu. Agentura ochrany přírody a krajiny sice ve svém vyjádření připustila, že by jím stromy mohly být vyhlášeny, ale nestalo se tak. Stromy byly pokáceny dřív, než by příslušný odbor životního prostředí, tady písecký, zahájil řízení. Podle vedoucího odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslava Šatry to takto v praxi funguje. Podle zákona je to v pořádku. „Pokud jsou stromy zdravé, má se samozřejmě v první řadě hledat varianta, aby se kácet nemuselo. V případě stavebních parcel je třeba řešit jiný přístup na pozemky,“ uvedl.

Vyhořelá vila v Čimelicích.
Vyhořelá vila v Čimelicích je už prodaná

Jiný výjezd by ale podle starostky neprošel z dopravního hlediska.

Stromy se podle jejích slov kácely s povolením v době vegetačního klidu v říjnu. Na podnět Marie Myšičkové to prošetřovala Inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích. „Kontrolní šetření se uskutečnilo 7. listopadu se závěrem, že zjištěné skutečnosti nepovažuje inspekce za porušení zákona o ochraně přírody,“ dodala starostka Jana Pišingerová.

Podle Miloslava Šatry by se nyní měla obec postarat o náhradní výsadbu za pokácené stromy.