Podobný problém by se na středečním jednání opakovat neměl. Už od soboty „visí" na internetových stránkách města materiály k zasedání včetně například obrazového materiálu či důvodové zprávy.

Jedním z bodů středečního zasedání je právě zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva na internetových stránkách města. Jeho předkladatelem je Miroslav Doubek (Svobodní).

„Předpokládám, že by návrh v blížící se předvolební době mohl mít šanci na schválení. Podporuje ho i nový občanský zákoník a chystaný návrh o povinném zveřejňování smluv. Uskutečňování  materiálu de facto nebude nic stát, jen trochu práce," říká Miroslav Doubek, kterému Deník položil několik otázek.

O zkvalitnění informací pro obyvatele usilujete už od podzimu roku 2011. Tehdy prošlo pouze zveřejňování jmenovitého hlasování. Proč nyní předkládáte bod k uveřejňování materiálů k jednání?
O přístup k občanům „jako partnerovi" při politickém jednání a rozhodování usiluji od samého počátku, co jsem vstoupil do politiky. Nezapomínejme na prosazení otevřeného jednacího řádu zastupitelstva v roce 2007, který mnozí nechtěli a prošel také až napodruhé. Od té doby se mohou občané na zastupitelstvu vyjadřovat ke všem projednávaným záležitostem –  a vše funguje.

Nedořešeno je, aby lidé  –  přítomní na zastupitelstvu nebo i další u internetu –  měli dostatek vstupních a přesných informací.  Jedině tak mohu poznat jejich pohled a názor a nechat si i poradit.  Ale především pokud něco konám jménem někoho a pro někoho, musím se postarat o poskytnutí srozumitelných, přehledných a transparentních informací.

V minulosti jste navrhoval, aby město ukládalo zvukový záznam a videozáznam ze zastupitelstva na webu města minimálně tři měsíce, což neprošlo. Budete znova předkládat tento bod?
Podle výsledku schválení předloženého návrhu se jedná o další logický krok pro informační servis občanům a  pro provádění občanské kontroly.

Chystáte tedy nějaké další kroky?
Nechte se překvapit, nejde však jen o informace, ty jsou jen prostředkem k odstranění negativního vztahu „my a oni" na „společně o nás a pro nás".

Program zasedání
- úvěr na akci sítě a komunikace Švermova
- žádost o bezúplatný převod pozemků (jedná se o pozemky v budoucí průmyslové zóně Dukelská)
- prodej uvolněného bytu na Tyršově náměstí
- zveřejňování materiálů pro  jednání zastupitelstva
- stanovení členů zastupitelstva pro nové volební období
Kompletní program je na úřední desce města