Probační dům vzniká přestavbou jednoho z objektů v odlehlejší lokalitě Samoty, který dříve využívali hasiči jako sklad. Kapacita zařízení bude 16 míst a mělo by začít fungovat už na konci letošního roku. Na nejčastější otázky kolem probačního domu odpověděla v následujícím rozhovoru ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Kdo bude probační dům obývat?

Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.Zdroj: Probační a mediační službaNaši pracovníci budou v probačním domě pracovat s podmíněně propuštěnými, a to bezprostředně poté, co opustí věznici. Propuštění budou v probačním domě z rozhodnutí soudu bydlet a my jim pomůžeme překlenout nejrizikovější dobu, to jsou první měsíce po propuštění. Podpoříme je v samostatnosti a adaptaci na život na svobodě, aby mohli začít chodit do práce, zařizovat si stabilní bydlení, řešit dluhy, hospodařit s penězi a starat se o sebe. Tím zvýšíme naději na jejich úspěšné začlenění do společnosti a snížíme riziko toho, že to nezvládnou a vrátí se zpět do vězení.

Budou nějaká speciální pravidla pro osoby, které se do probačního domu dostanou? Jaký budou mít režim?

V probačním domě budeme pracovat s osobami propuštěnými na svobodu, nikoliv s vězni. Budou to lidé, které soud podmíněně propustí a uloží jim povinnost našemu dohledu. S těmito lidmi pracujeme už řadu let, známe jejich problémy, kterým po propuštění z vězení čelí. Život v probačním domě, v němž budou po soudem stanovenou dobu bydlet, bude mít svá pravidla a režim. Ten budou muset naši klienti dodržet. V probačním domě budeme mít nepřetržitě naše pracovníky. Ti jim pomohou, když bude třeba a také je povedou k tomu, jak jsem již zmínila, aby se o sebe naučili starat (koupit si potraviny, uvařit si, vyprat si atd.) a vyřídit si vše potřebné. Když si naši klienti nebudou věřit, že nějaké jednání, například na úřadě nebo se zaměstnavatelem sami nezvládnou, půjdeme s nimi a ukážeme jim, jak se tyto záležitosti řeší. Pobyt v probačním domě tedy bude mít svá pravidla a klienti budou mít své povinnosti, ale i naši podporu.

Smyslem naší práce v probačním domě nebude klienty jen kontrolovat, zda plní své povinnosti, které jim soud určí. Povedeme je k tomu, aby se připravili a z probačního domu odešli do prostředí, kde budou moci bydlet, chodit do práce a mít dobré vztahy s blízkými lidmi. Samozřejmostí bude, že v probačním domě nebude dovoleno pít alkohol nebo užívat jiné návykové látky, to budou naši pracovníci také kontrolovat. Budeme je vést k tomu, aby se k sobě chovali slušně, ohleduplně a pomáhali si.

Zařízení roste naproti areálu masokombinátu v lokalitě Samoty.
V Písku vzniká dům pro bývalé vězně, připraví je na návrat do běžného života

Podle jakých kritérií budou vybíraní klienti probačního domu?

Řada lidí propuštěných z vězení s námi mluví o tom, že ten pravý trest jim vlastně začne až po propuštění, když čelí složitostem života na svobodě, nemají vytvořené podmínky, nemají se kam vrátit, jsou bez peněz a hledají práci. V probačním domě budeme pracovat s muži, kteří se budou už ve výkonu trestu připravovat na svůj případný odchod z vězení do probačního domu. Na tom budeme spolupracovat s vězeňským personálem. Ne všichni podmíněně propuštění potřebují náš dohled zpřísněný pobytem v probačním domě. Ve všech případech to bude vždy soud, který posoudí, zda je vězeň skutečně dobře připravený na propuštění. Podmíněným propuštěním může skončit fáze výkonu jejich trestu ve vězení, ale zároveň začít fáze trestu vykonávaného na svobodě. Soud vždy stanoví zkušební dobu a může uložit řadu omezení a povinností. Ty budeme kontrolovat. Program v probačním domě pomůže lidem, kteří během svého výkonu trestu ve vězení ztratili například sociální zázemí a bydlení, potřebují zvládnout své dluhy, najít si práci. Když se něco z toho nedaří a tito lidé nemají podporu, tedy šanci to zvládnout, hrozí, že i přes své předsevzetí selžou. Ten, kdo se ve vězení svědomitě připravuje na své propuštění a je motivován na sobě pracovat, zpravidla přijme naši nabízenou pomoc a vedení. Pro nás je důležité, že s pobytem v probačním domě budou předem souhlasit. To dává jistotu, že budou schopny program plnit a dobře spolupracovat s našimi probačními pracovníky.

Proč je takový projekt důležitý?

Probační dům doplní systém péče o osoby vracející se z vězení na svobodu o program, který v ČR nemáme. A my víme, že tento typ programu v zahraničí velmi dobře funguje již řadu let. Ačkoli vězeňské a probační systémy mohou být v jednotlivých zemí různé, lidé propuštěni z vězení na svobodu čelí stejným problémům. Nám jde o to, abychom těmto lidem pomohli, aby svůj návrat na svobodu zvládli, trestnou činnost dál nepáchali a do vězení se nevraceli. Jde nám o nahrazení škod, které pachatelé způsobili, stejně jako o narovnání mezilidských vztahů, které svým činem zpřetrhali a někdy zničili. Pachatele, který ve své nápravě uspěje, se bát nemusíme. Ten, kdo selhává a my mu nedáme šanci, aby se napravil, se může trestné činnosti dopustit znovu. Proto lidem vysvětlujeme, že se nám všem vyplatí těmto lidem pomoci. My podmíněně propuštěné kontrolujeme, vedeme je k nápravě a pomáháme jim, aby obstáli. Veřejnost jim může pomoci tím, že zmírní své předsudky a přijme je mezi sebe. Říkáme tomu dát druhou šanci. Někteří zaměstnavatelé je přijmou do práce, jinde jim poradí, jak zkrotit dluhy, další lidé je podpoří tím, že jim začnou důvěřovat. Probační dům chce spojit zodpovědnost a motivaci na straně podmíněně propuštěných, odbornost naší práce a ochotu veřejnosti je mezi sebe přijmout. Není to lehké a vyžaduje to nasazení všech, o kterých teď mluvím. Ale je to potřeba a dává to smysl. Nikdo zatím jinou cestu, jak čelit recidivě, nevymyslel. Tím, že lidi pošlete do vězení a zlomíte nad nimi hůl, se věci nezmění. Proto jsme přišli s plánem vytvořit probační dům, protože je to způsob, jak lidi z vězení na svobodu propouštět pro všechny bezpečnějším způsobem. Probační dům, má-li být ve svém výsledku úspěšný, vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých složek trestní justice, ale i zapojení občanské společnosti, zaměstnavatelů a poskytovatelů dalších služeb.

Veřejné slyšení na téma chystaného probačního domu v Písku.
Probační dům v Písku je schválený. Už proti němu vznikla petice

Proti záměru probačního domu v Písku vznikla také petice, která se odvolává na neúspěch podobného projektu v Ostravě. Obyvatelé města se navíc bojí, že propuštění vězni budou v Písku zůstávat a páchat další trestnou činnost. Co na tato tvrzení říkáte?

S občany města Písek proběhlo veřejné slyšení, kterého jsem se účastnila osobně, společně s dalšími zástupci naší služby. Důležitá byla přítomnost vedení města, ale stejně tak účast soudce, který lidem vysvětlit, jak posuzuje žádosti vězňů o podmíněné propuštění a jaké podmínky návratu na svobodu jim může stanovit. Podpořila nás i vězeňská služba a lidé mohli slyšet ředitelku věznice a také člověka toho času ve výkonu trestu ve vězení, který se připravuje na svůj návrat na svobodu. S autory petice jsme mluvili, odpovídali jsme na otázky například proč to děláme, proč zrovna v Písku a ne jinde, jaký to má smysl, jak to bude fungovat. Takto by se ptali občané jakéhokoli města, kde bychom probační dům připravovali. Během této otevřené debaty jsme představili i výsledky pilotního projektu z Ostravy, neboť byl přítomen ředitel organizace, která pobyt propuštěných osob v probační domě ve spolupráci s námi poprvé vyzkoušela v praxi. Obavy občanů, které vyvstaly při oznámení, že v Písku vznikne probační dům, na jednu stranu chápu. Zároveň jsem přesvědčena, že poté, co jsme se potkali tváří tvář a mohli si promluvit, mají teď více informací – jak se vězni připravují na propuštění, jak s našimi klienty pracujeme, jak probíhá dohled.

Budou mít obyvatelé města ještě nějakou další možnost, vyjádřit se k probačnímu domu, případně se na cokoliv zeptat?

Další veřejná debata nás v tomto roce ještě čeká. Je to důležité, protože i my tak lépe rozumíme, čeho se občané v Písku bojí, o čem přemýšlí a na čem jim záleží. Já v Písku sice nebydlím, ale velmi ráda a často tam svůj čas trávím. I mně záleží na tom, aby to bylo bezpečné místo. Je možná důležité říct, že člověk s trestní minulostí možná už teď bydlí vedle někoho z nás, i mě. Když to bude někdo, kdo se ale snaží ve společnosti uspět, napravit co provedl a někdo nad tím dohlíží, je to bezpečnější, než když je na všechno sám. To se jeden neřešený problém vrší za druhým a může se stát, že to všechno vzdá a vrátí se ke kriminalitě. A tomu bych chtěla naší prací v probačním domě předejít.