Část už se výrazných úprav dočkala, ale obyvatelé Truhlářské ulice stále chodí po rozbitých chodnících.

Letos měla začít třetí etapa regenerace, na kterou rozpočet města počítal s téměř osmi miliony korun. Obyvatelé Truhlářské však budou zklamaní, rekonstrukce začne až v příštím roce. „Důvodem je rozsáhlá obměna teplovodní soustavy, kterou bude v regenerované lokalitě dělat Teplárna Písek,“ vysvětlil místostarosta Josef Knot a pokračoval: „Předpokládám, že v září vypíšeme výběrové řízení na dodavatele třetí etapy s podmínkou, že stavební práce začnou až skončí výměna teplovodů.“

Odhadované náklady na třetí etapu jsou 14 milionů korun, město požádá o dotaci a ostatní dofinancuje z vlastního rozpočtu. Lidéz Truhlářské ulice i z ostatních částí sídliště, kteří tudy procházejí k nákupnímu středisku Šipka a dále na autobusové a vlakové nádraží, jsou netrpěliví.

„Chodníky jsou už v katastrofálním stavu a po každé zimě je situace horší. Jsou tady díry a zejména pro starší lidi, kteří chodí o holi nebo berlích, je cesta utrpením. Chodím do této lokality téměř denně, abych doprovodila osmdesátiletou maminku na procházku nebo do obchodu. Mám strach, že upadne,“ zlobí se Zdena Svatonská.

Ilustrační foto
Svatotrojická ulice bude od pondělí uzavřenáOd příštího roku by už mělo být všechno jinak. V třetí etapě regenerace Truhlářské ulice by mělo dojít k opravě komunikace, veřejného osvětlení, regeneraci zeleně, odvodnění ploch, současně i překládce některých inženýrských sítí. „Součástí třetí etapy je i malý kruhový objezd, tzv. obratiště, které umožní snadné otočení údržbové techniky,“ vysvětluje Jan Venclík z odboru investic a rozvoje. Pamatováno bude i na bezbariérové přístupy mezi chodníky a komunikací a také na nájezdy motorových vozidel do přilehlých garáží.

Do plánu třetí etapy budou zahrnuty i některé připomínky obyvatel sídliště, které vyplynuly z veřejného projednávání a z ankety, na kterou reagovalo 134 respondentů.