V prvních květnových dnech přiletěl do ČR a navštívil Písecko potomek amerického důstojníka plukovník  Roggers, který zde pátrá, jaký vlastně byl závěr  druhé světové války v místech, kde bojovala jednotka jeho příbuzného. Skládá mozaiku pomocí fotodokumentace.
K překvapení organizátorů projektu Město Písek nejen pětačtyřicátý pomohly právě  webové stránky tohoto projektu k usnadnění přímého kontaktu a ke spolupráci.

„Již nežije mnoho pamětníků, a tak je pátrání náročné i nákladné.      Některé z fotografií bude možné shlédnout na webu www.pisek-1945.wbs.cz. Je to výzva i pro mládež,  aby oslovila svoje prarodiče – pamětníky, kteří by možná pomohli upřesnit některé informace," uvedl Jaroslav Pospíšil ze Společnosti pro dobré soužití česky a německy mluvících lidí a občanů.

V Písku a okolí se konají  další akce, jejichž cílem je připomenout události  před 67 lety. V sobotu  se vzpomínková akce koná před radnicí na Velkém náměstí v Písku, kde 5. května předseda tehdejšího Revolučního národního výboru Vojtěch Moravec přečetl prohlášení.
V neděli  se koná pietní akt  u památníku 4. americké   obrněné divize u ZŠ T. G. Masaryka v Písku. Následovat bude přejezd k pamětní desce na Zátavském mostu, kudy v roce 1945 vedla demarkační linie. Přítomni budou rovněž zástupci obce Kestřany. Na obou akcích se organizačně podílí Buddies.

Památku svých spoluobčanů, kteří zahynuli v protifašistickém odboji, si v pondělí připomenou obyvatelé Oslova. Sejdou se v 19 hodin před obecním úřadem, odkud půjdou k místnímu hřbitovu.

Český svaz bojovníků za svobodu a město Písek  připravily vzpomínkové akce na úterý 8. května. V 10 hodin  se koná u památníku letců v dolní části Palackého sadů a v 10.30 hodin na Lesním hřbitově. Autobus  odjede na Lesní hřbitov z parkoviště na Fügnerově náměstí  po skončení pietního aktu  u památníku letců.

Nezapomínají ani obyvatelé  Protivína. Sejdou se v pondělí v 10 hodin  na Masarykově náměstí, kde se  uskuteční přehlídka historických vojenských vozidel v rámci akce Po stopách osvobození jihozápadních Čech 12. sborem Pattonovy  3. armády. V 10.15 hodin  zástupci města položí věnec u pomníku padlých.