Vzhledem k tomu, že pozemky v Hluboké cestě, kterými kanalizace a vodovod povedou, patří sousední obci Rakovice, byli tu přítomní také jejich starosta Michal Počta a někteří zastupitelé. O možnostech řešení přítomné informovali zástupci společnosti Alcedo Martin Růžička a František Stejskal, kteří zpracovali studii proveditelnosti.

Ohledně Hluboké cesty, kolem níž bydlí zčásti obyvatelé Čimelic a zčásti obyvatelé Rakovic, se musí obě obce spojit. „Nechali jsme pořídit studii proveditelnosti v Hluboké cestě na gravitační kanalizaci, která bude přes přečerpávací stanici napojená na naši kanalizační síť a čistírnu odpadních vod, a také na vybudování vodovodu, který bude napojený na hlavní vodovodní řad v Čimelicích,“ vysvětlil starosta Čimelic Vladimír Pánek. Rakovice jako vlastník pozemku podají žádost o dotaci na tento projekt a částku, kterou bude nutné doplatit z vlastních zdrojů, zaplatí obě obce napůl. Na to uzavřou i společnou písemnou dohodu.

Ohledně všech na začátku zmíněných projektů schválili zastupitelé zadání přípravy projektové dokumentace včetně prováděcí dokumentace společnosti Alcedo. Její odborníci budou vycházet ze zpracované studie proveditelnosti.