Na slavnostní akt byli pozváni rodiče, prarodiče a další příbuzní a přátelé žáků. Ve čtvrtek odpoledne  byly předávány výuční listy sedmnácti absolventům  oborů „E" v těchto oborech: zednické práce, zámečnické práce, malířské a natěračské práce, květinářské práce, kuchařské práce a pečovatelské práce.  Dále již dříve bylo předáno 24 maturitních vysvědčení z celkového počtu 55 studentů, kteří maturovali. V současné době stále probíhají závěrečné zkoušky jedenácti oborů „H".