Písek – Slavnostním večerem v Trojici si v úterý žáci a jejich rodiče, pedagogové a příznivci ZŠ Svobodná Písek připomněli pětadvacet let první waldorfské školy v tehdejším Československu. Ředitel ZŠ Svobodná Miloslav Machač zde uvítal hosty, mezi kterými byli místostarosta Písku Jiří Hořánek a zakladatel této školy Karel Samec. „Písek má mnohé, co jinde nemají. Patří sem i první waldorfská škola, která za čtvrtstoletí prokázala opodstatnění své existence, když si poradila s problémy, které její vznik provázely. Vyrovnala se i s těmi, kteří škole nepřáli, a úspěšně obstála v konkurenci dalších základních škol ve městě,"řekl Jiří Hořánek.

Ředitel ZŠ Svobodná Miloslav Machač připomněl historii školy, která svoji činnost zahájila ve školním roce 1990/1991. „Na jejím vzniku se podíleli nadšenci z řad rodičů, učitelů a také státních a městských úředníků. S prvním impulzem přišel Karel Samec, který se bezprostředně v roce 1990 ujal kurzů waldorfské pedagogiky v Písku. Nemůžeme zapomenout na tehdejšího starostu města Písku Toma Zajíčka, který počátky školy významně podpořil," zdůraznil Miloslav Machač.

Škola postupně působila v objektech bývalých škol na Hradišti a ve Smrkovicích a v ulici Dr. M. Horákové. Od roku 2006 sídlí v Šobrově ulici jako samostatný subjekt společně se ZŠ Tomáše Šobra.

Od roku 1991 především zásluhou Ludmily Rakušanové je v Písku mateřská škola Sluníčko, která rovněž využívá prvků waldorfské pedagogiky. Původně šlo o jednu třídu na sídlišti Jih, v roce 2000 byla otevřena druhá třída na sídlišti Logry. V současnosti má MŠ Sluníčko čtyři oddělení v prostorách v ulici Dr. M. Horákové.

ZŠ Svobodná je mimo jiné pořadatelem festivalu Duhové divadlo, kterého se každoročně účastní waldorfské školy z celé republiky. Udržuje partnerské kontakty se školami stejného zaměření v zahraničí.

Připravované akce:
V pátek 2. října dopoledne je v ZŠ Svobodná den otevřených dveří a od 15 hodin bude u Kamenného mostu připraven zábavný program. V 17 hodin začínají v Divadle Pod čarou tvůrčí dílny a dále tanec, hudba a divadlo. Ve středu 7. října si zájemci mohou přijít poslechnout do ZŠ Svobodná přednášku Anny Janátové o tom, jak být dobrým průvodcem svého dítěte. Ve středu 21. října je na programu povídání o waldorfské pedagogice.

Z dalších připravovaných akcí připomeňme 19. listopadu přednášku norského lektora a spisovatele Godi Kellera, 25. listopadu je na programu vázání adventních věnců a 28. listopadu bude v ZŠ Svobodná v Šobrově ulici adventní jarmark, o který je tradičně nejen mezi píseckou veřejností velký zájem.