Jen za první hodiny zaznamenali v mateřince tři desítky žádostí o přijetí. Zápisy se ve 13 školkách v Písku konaly ve čtvrtek a v pátek. V tomto školním roce navštěvuje písecké mateřinky 1169 dětí. Zhruba 380 míst by se mělo uvolnit odchodem předškoláků do prvních tříd ZŠ