Nejednalo se pouze o návštěvu a prohlídku této významné a krásné historické budovy. Děti dostaly osobní pozvánku na hlavičkovém papíře Poslanecké sněmovny. Měly možnost prohlédnout si nádherné interiéry Thunovského paláce, kde od roku 1993 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zasedá, i s odborným výkladem průvodce. Měly také příležitost posadit se do poslaneckých lavic a vyzkoušet si, nakolik jsou jejich sedadla ve velkém jednacím sále příjemná. Naše žáky zde čekaly také povinnosti, a to přímo poslanecké. Pod vedením pana Kolaříka si vyzkoušeli, jak vlastně poslanci pracují. V poslaneckém klubu usedli ke kulatému stolu na své místo, označené osobní jmenovkou a společně projednávali návrh zákona, který se týkal možnosti používání mobilních telefonů ve škole mimo vyučovací hodiny. Každý z dočasných „dětských poslanců“ přednesl své argumenty pro a proti a z následného demokratického hlasování vzešlo zamítavé stanovisko. Návrh tohoto samozřejmě neexistujícího, a pouze pro tuto příležitost předem připraveného zákona neprošel, a žáci tak mají stále povinnost mít své mobilní telefony ve škole vypnuty.

Přes toto rozhodnutí, které některé žáky zklamalo, se všem dětem i dospělým jejich pracovní výlet do Prahy velmi líbil. Nejen pro onu slavnostní atmosféru, kterou byli všichni pohlceni – vždyť Poslanecká sněmovna je místo, kde se skutečně „píší dějiny“ naší země, a rozhodnutí, která se zde přijímají, ovlivňují životy nás všech. Žáci i jejich učitelky ocenili zejména možnost „osahat“ si práci poslanců, dozvědět se, kolik lidí pracuje v zákulisí sněmovny a vyzkoušet si, jak taková práce poslanců vlastně vypadá.

Děkujeme panu Kolaříkovi za zprostředkování této návštěvy a také za její přípravu – pozvánky, přípravu „dětského“ zákona a řízení jeho projednávání a také za pohoštění, které všichni účastníci této mimořádně akce na závěr dostali.

Radka Zapletalová