Výstava potrvá celý červen, který je mimo jiné měsícem myslivosti a ochrany přírody. K vidění jsou sbírky zaměřené na myslivost, péči o zvěř 
a rybářství.

V dalších dnech bude výstava k vidění v rámci prohlídky muzea železnice a národní přírodní rezervace Řežabinec, které jsou součástí budovy Špejcharu. Otevřeno je každý všední den kromě pondělí.