„Jedním z příkladů je skutečnost, že dřevěné kádě, do kterých husité odevzdávali svůj majetek, byly ze všech měst nejdříve v Písku," dodala Eva Vanžurová.

Vzpomínkovou akci k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici připravila Náboženská obec Církve československé husitské s partnery spolupracujícími v projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý.

Přeshraniční rozměr dala akci v uplynulých dnech pouť cyklistů, kteří předali poselství představitelům měst Kostice a Deggendorf. „Byl to skvělý sportovní výkon od cyklistů Rudolfa Trechy, Rudolfa Pelešky, Jiřího Jansy a benjamínka Nelly Trechové. Významnou posilou v poslední etapě byl starosta Tábora Jiří Fišer," uvedl Jaroslav Pospíšil, jeden z organizátorů akce.

Představitelé Kostnice přijali poselství na radnici a společně s českým týmem nabrali vodu z řeky Rýn, ve které skončily ostatky Jana Husa. Setkání v Deggendorfu se uskutečnilo za přítomnosti zastupujícího primátora Güntera Pammera. Ten vzpomněl období v historii města ovlivněného husity a ocenil partnerskou spolupráci s Pískem. Z Deggendorfu odvezli cyklisté vodu z řeky Dunaj a kořeny lípy v Písku jí pokropil krajský radní Tomeš Vytiska.

Další lahve byly naplněny vodou z českých řek. Starostka Husince, kde se Hus narodil, Ludmila Pánková symbolicky pokropila kořeny vodou z řeky Blanice. Voda z Kozského potoka, kterou převzal ředitel píseckého Prácheňského muzea Jiří Prášek, připomínala skutečnost, že církevní reformátor pobýval v letech 1413 a 1414 na Kozím Hrádku.

Centrem husitství bylo město Tábor. Husité na místě bývalého Hradiště roku 1420 založili vojenské město, odkud uskutečňovali vítězné výpravy. Starosta Tábora pokropil kořeny lípy vodou z Lužnice. Ještě před ním tak učinila starostka Písku Eva Vanžurová s vodou z řeky Otavy. Už před vypuknutím husitských bouří se Písek přiklonil ke kalichu, tedy k reformnímu náboženskému hnutí vycházejícímu z učení Mistra Jana Husa.

Stříbrná polovina znaku Jihočeského kraje symbolizuje řeku Vltavu, která je vodní páteří jižních Čech. Právě vodu 
z Vltavy převzal zastupitel Týna nad Vlt. Rudolf Trecha.

Vodu z řeky Rýn předala členka cyklistického peletonu Nella Trechová plzeňskému biskupovi Církve čs. husitské Filipu Štojdlovi, který mimo jiné uvedl: „U Mistra Jana Husa se můžeme učit odvaze. Učil jižní Čechy husitské umět se postavit i proti všem. My se dnes potřebujeme postavit proti ustrašenosti, potřebujeme získat sebevědomí. Jen sebevědomý národ se nebojí, protože ví, kde má své kořeny. Doufám, že kořeny této lípy budou sahat hluboko, a také hodně hluboko do naší víry," zdůraznil biskup Filip Michael Štojdl. Hned vedle lípy byl již dříve osazen kámen z Píseckých hor, na který kameník Zdeněk Zikuda vytesal jednoduchý nápis: Mistr Jan Hus 1415 – 2015. Poblíž v parku roste lípa vysazená na počest 70. narozenin prezidenta T. G. Masaryka.