Program byl zahájen ve 13 hodin v areálu místní hasičské zbrojnice vystoupením spolku V.R.A.Ž., po kterém se představila písecká taneční skupina Louisiana a František Nedvěd se skupinou Tiebreak. V podvečer zahrála Malá muzika Nauše Pepíka, celým dnem pak návštěvníky provázel Jiří Hladký.

Zájemcům se k prohlídce otevřely budovy Lázní ve Vráži s přilehlým parkem a v sále zbrojnice měli možnost zhlédnout výstavu s kronikami a fotodokumentací k historii obce. Pro dětské účastníky zajistili pořadatelé nejrůznější atrakce včetně nafukovacích hradů a lezecké stěny.