V obřadní síni radnice v Písku nejprve zahrál a zazpíval sbor ZŠ J. K. Tyla pod vedením Miroslava Kaifera. Potom obřadnice Martina Touchová uvítala mezi obyvatele Písku chlapce a děvčata narozená v letošním roce, jejichž rodiče mají ve městě trvalé bydliště. V první skupině přišli poprvé na radnici a byli uvítáni: Václav Bálek, Bára Benešová, Filip Šimůnek, Denisa Zdichyncová, Tomáš Měšťan, Natálie Petříková, Karolína Kodýmová, Matěj Kříženecký a Kryštof Weber