Po představení občánků matrikářkou Miladou Káplovou se svým krátkým programem vystoupily děti z místní základní školy, které na závěr svého vystoupení předaly maminkám květiny a věcné dary. Starosta obce,Petr Kápl slavnostně přivítal nové občánky Davida Hrdličku a Mikuláše Průšu z Horního Záhoří a Maxmiliána Šáchu z Jamného. Rodiče pro své ratolesti převzali od obecního úřadu hodnotné dary a podepsali se do pamětní knihy obecního úřadu.

Petr Kápl, starosta obce Záhoří