Adventního tvoření se podle ní v sobotu zúčastnil  rekordní počet žen a dívek. Zatím je to ale jen začátek svátečního období. Kulturní komise dále připravila  na 5. prosince od 15 hodin Mikulášskou nadílku pro děti a na 19. prosince od 17 hodin divadlo v podání Prácheňské scény   z Písku Dalskabáty, hříšná ves. Vše bude ve Svučicích.