Návštěvníci si zde mohli zakoupit různorodé velikonoční zboží, odnést si domů jidáše, sekanici i domácí čokoládová vajíčka, keramiku, ale i šperky. Velký úspěch zaznamenal stánek klientů z Domova pro osoby se zdravotním postižením ze Zběšiček, který svými krásnými výtvory ukázal, jak jsou zde ubytovaní klienti šikovní. Součástí trhů také byla již tradičně tvořivá dílnička, na které si děti mohly vyrobit zajíce z papírového tácku a ovečku. Pět mazanců se sešlo v soutěži O nejlepší velikonoční mazanec. Návštěvníci trhů svým hlasováním zvolili vítězku Renatu Vácovou z Milevska, která získala krásnou keramickou formu na pečení od manželů Pichových z Ateliéru Radost. Poté se losoval jeden z hlasujících, kterým se stala Věra Škochová. Ta získala dvě vstupenky do Milevského kina na film dle vlastního výběru.

Martina Kortanová