„Musím říci, že to není sen jednotlivce, ale chceme tady doplnit volný prostor mezi Pískem a Mirovicemi. Zdejší kraj nabízí spoustu zajímavostí, jak z oblasti bývalé těžby nerostných surovin, tak i ze života na vesnici. Lidé tady žili zemědělstvím a dnešní děti si už tehdejší život neumí ani představit. Proto se chceme zaměřit také na školy," vysvětlil Pavel Suček. Právě on je otcem myšlenky, aby z prázdné budovy školy, kterou v době jejího fungování navštěvovala spousta dětí, vzniklo regionální muzeum.

Jeho vizí je i vyznačení turistických tras na Mirovicku tak, aby jimi byly propojené i okolní vsi a aby si na nich jak místní, tak turisté připomínali zajímavosti, bohatství a krásu zdejší krajiny. A docela se mu to daří, ke spolupráci si získal také vedení obcí Horosedly, Minice, Myštice a města Mirovice, kterým se nápad se zviditelněním tak trochu neprávem opomíjené oblasti líbí. V Mirovicích plánují například připomenout lidem místa, kde se dolovalo stříbro a zlato. V Minicích se pustili do přípravy výstavby dřevěné rozhledny na vrchu Křemenici, který je oblíbeným místem výletníků i pro krásný výhled na Šumavu.

„Cílem je vytvořit takovou prezentaci regionu, aby byli zdejší lidé hrdí na historii území, kde žijí a kde budou žít jejich potomci," dodal Pavel Suček, který pochází    z Příbrami, ale v Pohoří se před lety usadil nastálo. Připomíná, že se mu daří svou myšlenku plnit jen díky vstřícnosti starosty Mišovic, pod které Pohoří spadá, Vladimíra Čelakovského a zastupitelů.

Díky podpoře obce už mohou návštěvníci vidět od roku 2014 expozici nerostného bohatství a jeho těžby na Mirovicku včetně sbírky nerostů, kterou muzeu zapůjčil právě Pavel Suček. Od loňského roku je k vidění další expozice věnovaná regionálnímu historikovi a oblíbenému učiteli Janu Tomanovi, který pochází z Cerhonic a působil v Mirovicích. Ten je autorem mnoha regionálních historických knih. Nová expozice, která bude otevřená v sobotu 25. června,  představí dějiny Mirovicka. Pavel Suček na ní spolupracuje s Prácheňským muzeem v Písku. „Budou tam archeologické nálezy od doby kamenné až po 17. století, ale také představíme výjimečné osobnosti ve vztahu k Mirovicku. Dále tam budou exponáty převážně zemědělského charakteru, historické mapové podklady, fotografie a podobně," přiblížil novou expozici Pavel Suček.

Tím ale ještě není dosaženo cíle. Zmíněné expozice jsou v prvním patře budovy. Letos plánují podle starosty Vladimíra Čelakovského dokončit ještě stavební úpravy celého přízemí. „Tam pak plánujeme vybudovat v bývalé tělocvičně expozici zdejší školy a kostela. V další místnosti chceme představit historii zdejšího sboru dobrovolných hasičů a jejich historickou techniku. A jednu místnost chceme věnovat tradičním řemeslům," dodal Pavel Suček.

Historické zemědělské stroje chtějí časem vystavit také v hospodářských budovách u bývalé fary, jejíž areál před časem odkoupila obec od soukromého majitele. Proměnit by se měla 
i bývalá farní zahrada. Vznikne tak ucelené odpočinkové centrum.